Üniversite Ortak Seçmeli Dersler


Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Merve Büşra ALTUNDERE

 

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatör Yardımcıları

Arş. Gör. Kevser Nur ÇOĞALMIŞ

Fak. Sek. Ali AYTEKİN

 

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Ofis: Eğitim Bilimleri Binası, EG042

E-posta: ortakdersler@izu.edu.tr

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri ile öğrencilerini ufku geniş, özgüveni yüksek, dünya literatürüne hâkim ve disiplinlerarası düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu dersler, öğrencilere okumakta oldukları bölümün bilgi ve beceri eğitimine ilave olarak edebiyattan sanata ve tarihe, sağlıktan ekonomiye ve iletişimden siyasete kadar pek çok alanda yeni bir bakış açısı, yorum ve anlamlandırma pratiği kazandırmaktadır. Bununla beraber, öğrencilerin medeniyetimizi ve çağdaş dünyayı yakından tanıyıp anlayabilmeleri ve iletişim kurabilmeleri için Türkçe, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Çince dil eğitimi imkânı da sağlamaktadır.

Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin de katkısıyla, üniversitemiz dünya klasiklerini bilen mimarlar, eleştirel düşünebilen mühendisler, sosyal sorumluluk projesi hazırlayan avukatlar, girişimcilik sertifikası olan psikologlar, işaret dili kullanabilen öğretmenler veya Çince konuşabilen ekonomistler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm lisans öğrencilerimiz, okudukları bölümlerin eğitiminden bağımsız olarak merak ettikleri, ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda verilen ortak seçmeli dersleri seçebilmektedirler. Farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerin birlikte aldığı bu dersler, öğrencilere hem kültürel açıdan zenginlik kazandırmakta, hem de anlamlı bir kaynaşma ortamı oluşturmaktadır.

Üniversitemizin vizyon ve misyonunun gerçekleşmesine katkı sağlamak için tasarlanan Üniversite Ortak Seçmeli Derslerde öğrencilerimizin temel bilgi ve kültür birikimi edinmesi amacıyla, 102 tane önemli eseri içeren “İZÜ Ortak Seçmeli Dersler Kitaplığı” oluşturulmuştur. Ortak derslerde okutulacak olan bu kitaplara bütün öğrencilerimiz kampüsteki Merkez Kütüphaneden ulaşabilecekleri gibi e-Kütüphanenin İZÜ OSD Kitaplığından da erişebilirler.

Ortak Dersler ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.   

For Frequently Asked Questions about Common Courses, click here.

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler

Ders Kodu
Ders Adı
T+U+L Saat
Haftalık Ders Saati
AKTS
IZU 001
2
2
3
IZU 001E
2
2
3
IZU 002
2
2
3
IZU 002E
2
2
3
IZU 003
2
2
3
IZU 003E
2
2
3
IZU 004
2
2
3
IZU 004E
2
2
3
IZU 005
2
2
3
IZU 006
2
2
3
IZU 007
2
2
3
IZU 008
2
2
3
IZU 008E
2
2
3
IZU 009
2
2
3
IZU 009E
2
2
3
IZU 010
2
2
3
IZU 011
2
2
3
IZU 012
2
2
3
IZU 013
2
2
3
IZU 014
2
2
3
IZU 015
2
2
3
IZU 015E
2
2
3
IZU 018
2
2
3
IZU 019
2 + 2
4
3
IZU 042
2
2
3
IZU 042E
2
2
3
IZU 043
2
2
3
IZU 044
1 + 2
3
3
IZU 101
3 + 6
9
6
IZU 102
3 + 6
9
6
IZU 103
3 + 6
9
6
IZU 104
3 + 6
9
6
IZU 105
3 + 6
9
6
IZU 106
3 + 6
9
6
IZU 107
3 + 6
9
6
IZU 111
2 + 2
4
3
IZU 112
2 + 2
4
3
IZU 113
2 + 2
4
3
IZU 114
2 + 2
4
3
IZU 115
2 + 2
4
3
IZU 116
2 + 2
4
3
IZU 121
3 + 6
9
6
IZU 122
3 + 6
9
6
IZU 123
3 + 6
9
6
IZU 124
3 + 6
9
6
IZU 125
3 + 6
9
6
IZU 126
3 + 6
9
6
IZU 127
3 + 6
9
6
IZU 131
3 + 6
9
6
IZU 132
3 + 6
9
6
IZU 133
3 + 6
9
6
IZU 134
3 + 6
9
6
IZU 135
3 + 6
9
6
IZU 136
3 + 6
9
6
IZU 137
3 + 6
9
6
IZU 141
3 + 6
9
6
IZU 142
3 + 6
9
6
IZU 143
3 + 6
9
6
IZU 144
3 + 6
9
6
IZU 145
3 + 6
9
6
IZU 146
3 + 6
9
6
IZU 147
3 + 6
9
6
IZU 151
3 + 6
9
6
IZU 152
3 + 6
9
6
IZU 153
3 + 6
9
6
IZU 154
3 + 6
9
6
IZU 155
3 + 6
9
6
IZU 156
3 + 6
9
6
IZU 157
3 + 6
9
6
IZU 161
3 + 6
9
6
IZU 162
3 + 6
9
6
IZU 163
3 + 6
9
6
IZU 164
3 + 6
9
6
IZU 165
3 + 6
9
6
IZU 166
3 + 6
9
6
IZU 167
3 + 6
9
6
 
Toplam
461
354

 

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"