Sempozyum


Sempozyum Konusu ve Amaçları


Osmanlı İmparatorluğu’nun bir asır önce düşüşünden ve İslam dünyasında ulusdevlet sisteminin ortaya çıkışından beri, “Ümmet” kavramı anlamını yitirdi ve bir çok akademisyen ve düşünür hala bu kavramın bugünün dünyasıyla ilişkisini ve pratik tezahürlerinin ne olabileceğini tartışmaktadır. Birçok sunum ve panel üzerinden bu sempozyum “Ümmet” kavramını analiz edecek ve modern dünya bağlamında bu konuyla ilişkili yeni bir paradigma teklif edecektir. Bu sempozyum  aynı zamanda Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu birçok problemi de inceleyecektir. Bu problemler arasında Müslümanların çoğunluk olduğu toplumlarda siyasi meşruiyetin neye dayanacağı sorusu, modern Müslüman toplumlarda İslam hukukunun oynayacağı rol, mezhepçilik, milliyetçilik, sekülerizm ve sivil yönetim konuları, kadınların güçlendirilmesi, yoksulluk, işsizlik, üretim, finans, sermaye, küreselleşme gibi sosyo-ekonomik konular ve son olarak ırkçılık, İslamofobi, terörizm, savaşlar ve hegemonya ile karakterize edilen bir dünyada İslam dünyasıyla küresel güçler arasındaki ilişkiler bulunmaktadır.


Sempozyumun amacı, alanında uzman akademisyen ve düşünürleri bu konuları tartışmak üzere bir araya getirmektir. Sempozyuma katılanlar Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu bu temel sorunları yeniden ele alacak ve bu iç ve dış problemlere karşı neler yapılması gerektiği üzerine müzakerelerde bulunacaklardır. Bu çerçevede sempozyumda İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı bu problemlere yeni ve pratik çözümlerin neler olabileceği irdelenecektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"