Hakkımızda


 

İstanbul’da bulunan ve Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı çalışan CIGA, bağımsız, kar amacı gütmeyen araştırma ve kamu politikası kurumudur.  

Misyonu, İslam dünyasını ve Müslüman toplumların kalkınmasını ve ilerlemesini etkileyen küresel politikalar ve ilişkiler üzerine kaliteli araştırma ve analiz yapmak, kamuoyunu ve politika yapımcılarını bu konuda bilgilendirmek, uzmanlar yetiştirmek ve yeni politika teklifleri ve fikirler geliştirmektir.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"