5. Oturum: Müslüman Dünyanın Sosyoekonomik Problemleri


10 Ekim 2017
9:30-11:20


Oturum Başkanı ve Müzakereci: Dr. Abd Al-Fattah El-Awaisi, İZÜ
Konuşmacılar:

Müslüman Toplumlarda Sosyal Adalet, Yoksulluk ve Üretkenlik Sorunları
Dr. Ahmet Faruk Aysan, Şehir Üniversitesi
İslam Dünyasında Küreselleşme ve Ekonomik Kalkınma
Dr. Mehmet Bulut, İZÜ
Müslüman Toplumlarda Kadınların ve Gençliğin Güçlendirilmesi
Dr. Ömer Çaha, İZÜ
Dr. Asma Afsaruddin, Indiana Üniversitesi

 

*Oturum dili ingilizcedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"