4. Oturum: Modern Dünyada İslam Hukukunun Rolünü Yeniden Tanımlamak


9 Ekim 2017
15:10-17:00
İZÜ İSEFAM Konferans Salonu


Oturum Başkanı: Dr. Abbas Barzegar, Georgia State Üniversitesi
Konuşmacılar:

Müslüman Toplumların İslam Hukuku Altında Oluşturduğu Tarihi Modeli Anlamak
Dr. Jonathan A Brown, Georgetown Üniversitesi
Modern Devlet Tarihi İslam Devleti Modeliyle Uyumlu Mudur?
Dr. Asifa Quraishi-Landes, Wisconsin Üniversitesi
Modern Devletin İslam Hukukuyla Bir Arada Yaşaması İçin Yeni Bir ModelGeliştirmek
Dr. Tariq Ramadan, Oxford Üniversitesi, İslami Çalışmalar Fakültesi, HBK Üniversitesi

 

*Oturum dili ingilizcedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"