SOSYAL-7X5

 

 

İZÜ 3. Uluslararası Öğrenci Bildiri Özetleri

 

 

İZÜ SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlemektedir. Kongrede sosyal bilimler alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden sunumlara imkân sağlanacaktır. Kongreye yüksek lisans veya doktora aşamasındaki tüm üniversitelerden öğrenciler her tür çalışmalarıyla (bitirme projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bilimsel araştırma vb.) katılabilecektir.

Kongreye katılmak isteyen katılımcıların, 22 Mayıs 2022 tarihine kadar kongrenin yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları 200-300 sözcükten oluşan özetlerini izu.edu.tr/soskong web sitesi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sitede yazım kuralları ve şablon yer almaktadır. Kongre, sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık olup, gönderilen özetlerin sunuma uygunluğu hakemlik sürecinden geçtikten sonra kararlaştırılacaktır. Kongre, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar hangi dilde sunum yapacaklarsa bildirilerini o dilde gönderebilirler. Bildirilerin çevirilerinin gönderilmesi gerekli değildir.

Kongreye sunulan özetler (ISBN numaralı) bildiri özet kitabı olarak kongre web sayfasından yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerinin İZU tarafından yayınlanan dergilerde değerlendirilmesine öncelik verilecektir

Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan dergilere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir. https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler

Sunumlar, 15-20 dakikalık süre içinde online/yüz yüze olarak yapılacaktır. Kabul edildiği halde yapılmayan sunumlar için katılım belgesi verilmeyecektir.

Kongreye katılım için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

Kongre Programı için TIKLAYINIZ.

Teams Programı Kullanım Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Abdulmutalip Arpa

Prof. Dr. İbrahim Güney

Prof. Dr. Metin Toprak

Doç. Dr. Erhan İçener

Doç. Dr. Esra Töre

Doç. Dr. Hatice Kadıoğlu Ateş

Doç. Dr. Mehmet Öncel

Doç. Dr. Mustafa Özgenel

Doç. Dr. Özgür Kökalan

Dr. Öğr. Üyesi Orkun Osman Bilgivar

 

Kongre Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr Aytaç Açıkalın (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Abdulmutalip Arpa (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram (Marmara Ün.)

Prof. Dr. Ali Ersoy (Anadolu Üni.)

Prof. Dr. Alim Yılmaz (İst. Medeniyet Ün.)

Prof. Dr. Ayşe Nefise Bahçecik (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Behiye Akçay (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üni.)

Prof. Dr. Cengiz Çağla (Yıldız Teknik Ün.)

Prof. Dr. Cengiz Şahin (Hacı Bayram Veli Üni.)

Prof. Dr. Ertan Aydın (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Hakan Akçay (Yıldız Teknik Üni.)

Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Hasan Yetim (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İbrahim Coşkun (Trakya Üni.)

Prof. Dr. İbrahim Güney (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İbrahim Yılgör (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İzzet Er (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Kadir Canatan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Kaya Yıldız (Bolu Abant İzzet Baysal Ün.)

Prof. Dr. Mehmet Bulut (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Midrabi Cihangir Doğan (Marmara Üni.)

Prof. Dr. Munzer Kahf (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Murat İskender (Sakarya Üni.)

Prof. Dr. Mustafa Ateş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Mustafa Koç (Düzce Üni.)

Prof. Dr. Nasuh Uslu (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Orhan Akınoğlu (Marmara Ün.)

Prof. Dr. Ömer Torlak (İst. Ticaret Ün.)

Prof. Dr. Recep Cici (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Sefa Bulut (İbn-i Haldun Üni.)

Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu (Necmettin Erbakan Üni.)

Prof. Dr. Şahin Kesici (Necmettin Erbakan Üni.)

Prof. Dr. Talip Küçükcan (Marmara Ün.)

Prof. Dr. Tuncay Akçadağ (Fatih Sultan Mehmet Ün.)

Prof. Dr. Tuncay Ayas (Sakarya Üni.)

Prof. Dr. Turan Koç (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Yusuf Cerit (Bolu Abant İzzet Baysal Üni.)

Prof. Dr. Ziya Kazıcı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Benaouda Bensaid (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Beytullah Kaya (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Bilal Yıldırım (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Cevdet Kızıl (İst. Medeniyet Ün.)

Doç. Dr. Demet Zafer Güneş (Kültür Üni.)

Doç. Dr. Dursun Yener (İst. Medeniyet Ün.)

Doç. Dr. Elif Esra Arıkan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Emel Yurtsever (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Emine Gül Özenç (Niğde Ömer Halisdemir Ün.)

Doç. Dr. Erhan İçener (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Esra Töre (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Gazanfer Anlı (Bursa Teknik Üni.)

Doç. Dr. Gülşah Bostancı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Hanife Gülhan Orhan Karsak (Kırklareli Üni.)

Doç. Dr. Hanifi Parlar (İst. Ticaret Ün.)

Doç. Dr. İbrahim Taş (Sakarya Üni.)

Doç. Dr. İsmail Şan (İnönü Üni.)

Doç. Dr. Lütfi Sunar (İst. Medeniyet Ün.)

Doç. Dr. Mehmet Özenç (Gaziantep Ün.)

Doç. Dr. Muhammed Zincirli (Fırat Üni.)

Doç. Dr. Mustafa Özgenel (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Okan Bilgin (Zonguldak Bülent Ecevit Üni.)

Doç. Dr. Özgür Kökalan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Sayım Aktay (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)

Doç. Dr. Simel Parlak (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara (Kültür Ün.)

Doç. Dr. Tuğba Seda Çolak (Düzce Üni.)

Doç. Dr. Turgay Şirin (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Yasemin Bal (Yıldız Teknik Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gurbetoğlu (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Besra Taş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Canser Bilir (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Demir Çelebi (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Didem Güven (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kanger (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Kâmil Arif Kırkıç (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Taşçıoğlu (İst. Medeniyet Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yaman (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Ocaklı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Nüket Afat (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Orkun Osman Bilgivar (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Mert (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Anıktar (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Yazıcı (FSM Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilge (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Ersin Yağan (Milli Eğitim Bakanlığı)

Dr. Fatih Baydar (Milli Eğitim Bakanlığı)

Dr. Serdar Koçak (Milli Eğitim Bakanlığı)

 

 

Kongre Sekreteryası

Emrullah EROL - Enstitü Sekreteri

Arş. Gör. Bedirhan Büyükduman

Arş. Gör. Ece Yağcı

Arş. Gör. Gizem Düzgün

Arş. Gör. Safura İnan

Arş. Gör. Sina Güzin Cengiz

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongrenin Duyurusu                                         28.03.2022

Bildiri Özetleri Gönderimi için Son Tarih       22.05.2022

Kongre Programının İlan Edilmesi                  30.05.2022

Kongre Tarihi                                                     04-05.06.2022

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi                    12.06.2022

ÖNEMLİ BİLGİLER

Özetler: 200-300 sözcükten oluşacak olan özetlerin son gönderim tarihi 22 Mayıs 2022 olacaktır. Katılımcılar bildirilerinde tez danışmanlarının isimlerini danışmanlarının onayını alarak yazabilirler. 
Ancak kongrede her bir yazarın en fazla iki özet bildirisi yayınlanabilir.
Özetler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden birinde sunulabilir. 
Bildiri Özetleri kitabı: Özetler ISBN’ı alınmış bildiri kitabı olarak kongre web sayfasında soft copy olarak yayınlanacaktır. 
Ayrıca İZÜ tarafından yayınlanan hakemli dergilerde çalışmalarını tam metin olarak yayınlamak isteyen katılımcıların çalışmalarına (hakem sürecinden geçtikten sonra) bu dergilerde yer verilecektir.
Kabul/Ret Yazıları: Kongreye sunulan özetlerle ilgili kabul/ret kararları 24 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek ve kabul yazıları katılımcılara gönderilecektir.
Kongre tam metinleri: Çalışmalarının tam metin halinde hakemli dergide yayınlanmasını isteyen katılımcıların tam metinlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli dergilere, ilgili derginin yazım kılavuzunu dikkate alarak, göndermeleri gerekmektedir. Tam metinler ilgili derginin hakem sürecinden geçerek yayınlanabilecektir.
Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan dergilere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir. https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler
Tam metinlerin kongre özel sayılarında yayımlanması için son gönderilme tarihi 12 Haziran 2022 tarihidir.
İletişim: sosyal.kongre@izu.edu.tr
Çalışmaların gönderiminin yanı sıra her tür yazışma bu eposta adresinden yapılacaktır.
Kongre web sayfası: http://izu.edu.tr/soskong
Sunumlar: Sunumlar 15-20 dakikalık süre içinde online olarak üç dilde yapılacaktır. 
Her oturumunu yöneticisi bir oturum açacak ve katılımcıları buraya davet ederek sunumlarını yapılmasını sağlayacaktır.
Online sistemle ilgili ayrıntılı bilgiler bilahare katılımcılarla paylaşılacaktır.
Katılım ücreti: Kongre katılım ücreti istenmemektedir.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  • Bildiri özeti hazırlanırken Times New Roman yazı tipi kullanılır.
  • Özet başlığı tamamı büyük harf ve 14 punto büyüklüğünde koyu ve ortalanarak yazılır.
  • Özet gövdesi 200-300 sözcük arası olmalıdır. 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve önce ve sonra 6nk boşluk bırakılarak yazılır.
  • Anahtar kelimeler her kelimenin baş harfi büyük olarak 12 punto büyüklükte özetin 1 satır altında yazılır. En az 3 en fazla 8 anahtar kelimeye yer verilebilir.
  • Özette yazar(lar)ın isim ve soy ismi, unvanı (yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, doktor öğretim üyesi vb.), üniversitesi ve eposta adresi şablonda yer aldığı gibi ortalanarak, 12 punto, yazar ismi ve unvanı koyu olacak şekilde başlıktan bir satır aşağıya yazılır.
  • Bildiri bir tez çalışmasından üretilmişse alt bilgi olarak ilgili tezin bilgileri verilir.
  • Bildiri özetinde kaynak verilmez ve kaynakçaya yer verilmez.
  • Bu kurallar özet yazımı için geçerlidir. Tam metin göndermek isteyen yazarlar, çalışmanın gönderileceği IZU dergisinin yazım kurallarını esas almalıdır.


docx
22 KB

 

 

Sosyal Bilimler Kongresi Katılım Formu

Dosya Ekle
Sunum Şekli
Danışman Onayı