IZU-Ortak Seçmeli Dersler

IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil dersleri lisans öğrencilerimiz için ücretsizdir fakat bu dersler için kitap seti  istenilmekte ve bu set ücretlidir.

Üniversitede öğrenciler; bir yarıyıl içinde, teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmekle yükümlüdür. (Bknz: Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)
IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil Derslerinin 3 saati teorik, 3 saati pratik/uygulamalı derslerdir ve bundan dolayı derslere devam mecburiyeti bulunmaktadır.

İngilizce dersleri için her yarıyıl başında İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (STS) yapılır.
STS sonucunda belirlenen seviyenize göre koordinatörlük tarafından sınıfınız değiştirilecektir.

Diğer yabancı diller için seviye belirleme sınavı talep edenler Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü'ne başvurabilirler.
Bu, İngilizce dil derslerinde seviyenin belirlenmesi ve sınıfların buna göre dağıtılması için gerekli bir süreçtir. Seviyeniz daha yüksek oranlara geçmek için yeterliyse girmelisiniz. Başlangıç seviyesindeyseniz, girmenize gerek yok, doğrudan A1 seviyesinden başlayabilirsiniz.

Dünyanın en çok konuşulan ilk 10 dilleri baz alınarak, piyasanın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki yabancı dil dersleri A1 < A2 < B1 < B1+ (Plus) < B2  düzeylerinde her dönem haftada 6 saat özel sınıflarda verilmektedir.

  • İngilizce
  • Arapça
  • Rusça
  • İspanyolca
  • Çince

Uluslararası öğrencilerimiz için Türkçe dersleri de verilmektedir.

15.05.2019 tarihli 2019/7 sayılı Senato kararı gereğince IZU-Ortak Seçmeli İngilizce Derslerine karşılık olarak Zorunlu Ortak Yabancı Dil (YDL 101/102 İngilizce I/II ve YDL 105/106 İleri İngilizce I/II) derslerine muafiyet talep edilebilir.

Muafiyet talep edilebilecek derslere karşılık gelen IZU-Ortak Seçmeli İngilizce Derslerinin  tablosuna erişmek için tıklayınız.

-Muafiyet talep edebilmek için ilgili dersten CC ve yukarısında not alınması gereklidir. Muaf olunan Zorunlu Ortak Yabancı Dil Dersinin notu transkriptte "MU" olarak geçecek ve AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) etkilenmeyecektir. 

Hayır, başarısız olduğunuz IZU-Ortak Seçmeli Dersinizi tekrar almak zorunda değilsiniz. Bunun yerine başka bir IZU-Ortak Seçmeli Ders alabilir ve başarılı olduktan sonra başarısız olduğunuz IZU-Ortak Seçmeli Dersinizin yerine saydırmak için kendi Fakülte Sekreterliğinize başvurabilirsiniz.
YÖS ile üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrencilerimiz, anadilleri olan, resmî dilleri olan dersler ile okudukları programın dilinde IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil derslerini alamazlar.
Hayır, İngilizce/Arapça/Türkçe hazırlık sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz IZU-Ortak Seçmeli Yabancı dil derslerini alamazlar.
IZU Dil Seçmeli derslerini alabilmenin ön şartı ilgili dilin ana dil olmaması veya ilgili dilde yeterliliğin bulunmamasıdır.
Örneğin İngilizce bölümde okuyan bir öğrenci İngilizce dil dersi Arapça bölümde okuyan bir öğrenci Arapça dil dersi alamaz ya da T.C. vatandaşı bir öğrenci ile Türkçe bir bölümde okuyan yabancı öğrenci de Türkçe Dil dersi alamaz.