IZU-Ortak Seçmeli Dersler

IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil dersleri lisans öğrencilerimiz için ücretsizdir.

Lisansüstü eğitim alan öğrencilerimiz ise derslerin AKTS kredisi başına ücret ödeyerek yabancı dil derslerinden yararlanabilirler.

Üniversitede öğrenciler; bir yarıyıl içinde, teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmekle yükümlüdür. (Bknz: Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)
IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil Derslerinin 3 saati teorik, 3 saati pratik/uygulamalı derslerdir ve bundan dolayı derslere devam mecburiyeti bulunmaktadır.

Evet, aşağıda belirtilen zorunlu ortak derslerden muafiyet sınavı yapılacaktır.

  • TUR 101/102 - Türk Dili I/II
  • ATA 101/102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II
  • YDL 101/102 - İngilizce I/II

Muafiyet sınavına girip, yeterli puan aldıktan sonra ilgili derslerden muaf olacaksınız. Bunun sonucunda;

  • Muaf olunan derslerin yerine haftada 6 saat etkileşimli eğitimle özel sınıflarda verilen istediğiniz IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil Derslerini (İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca veya Çince) alarak yeni yabancı diller öğrenebilirsiniz.
Hayır, aynı dönemde sadece 1 tane IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil dersi alabilirsiniz.
İngilizce dersleri için her dönem başında İngilizce Seviye Tespit Sınavı (STS) yapılmaktadır. 
STS sonucunda istediğiniz seviyeyi seçebilirsiniz.

Diğer yabancı diller için seviye belirleme sınavı talep edenler Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğüne müracaat edebilirler.
Hayır, zorunlu değil. Ders kaydınızda istediğiniz IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil Derslerini, Seviye Tespit Sınavına girmeden istediğiniz seviyede seçebilirsiniz. 

Dünyanın en çok konuşulan ilk 10 dilleri baz alınarak, piyasanın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki yabancı dil dersleri A1 < A2 < B1 < B1+ (Plus) < B2 < C1 < C2 düzeylerinde her dönem haftada 6 saat özel sınıflarda verilmektedir.

  • İngilizce
  • Arapça
  • Rusça
  • İspanyolca
  • Çince

Uluslararası öğrencilerimiz için Türkçe dersleri de verilmektedir.

15.05.2019 tarihli 2019/7 sayılı Senato kararı gereğince IZU-Ortak Seçmeli İngilizce Derslerine karşılık olarak Zorunlu Ortak Yabancı Dil (YDL 101/102 İngilizce I/II ve YDL 105/106 İleri İngilizce I/II) derslerine muafiyet talep edilebilir.

Muafiyet talep edilebilecek derslere karşılık gelen IZU-Ortak Seçmeli İngilizce Derslerinin  tablosuna erişmek için tıklayınız.

-Muafiyet talep edebilmek için ilgili dersten CC ve yukarısında not alınması gereklidir. Muaf olunan Zorunlu Ortak Yabancı Dil Dersinin notu transkriptte "MU" olarak geçecek ve AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) etkilenmeyecektir. 

Hayır, başarısız olduğunuz IZU-Ortak Seçmeli Dersinizi tekrar almak zorunda değilsiniz. Bunun yerine başka bir IZU-Ortak Seçmeli Ders alabilir ve mezun duruma geldiğinizde başarısız olan IZU-Ortak Seçmeli Dersinizi transkriptinizden sildirebilirsiniz.
YÖS ile üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrencilerimiz, anadilleri olan veya geldikleri ülkelerin resmî dilleri olan IZU-Ortak Seçmeli Yabancı Dil derslerini alamazlar.

Zorunlu ortak dersler için yapılacak muafiyet sınavları çoktan seçmeli test sorularından oluşacaktır. Yanlış cevaplarınız, doğru cevaplarınızı etkilemeyecektir. 

Soru örnekleri ve sorumlu olunan konu başlıkları Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü'nün sayfasından duyurulacaktır.

Hayır, İngilizce/Arapça/Türkçe hazırlık sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz IZU-Ortak Seçmeli Yabancı dil derslerini alamazlar.
IZU Dil Seçmeli derslerini alabilmenin ön şartı ilgili dilin ana dil olmaması veya ilgili dilde yeterliliğin bulunmamasıdır.
Örneğin İngilizce bölümde okuyan bir öğrenci İngilizce dil dersi Arapça bölümde okuyan bir öğrenci Arapça dil dersi alamaz ya da T.C. vatandaşı bir öğrenci ile Türkçe bir bölümde okuyan yabancı öğrenci de Türkçe Dil dersi alamaz.