Üniversite Ortak Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001 Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme T: 2 2 3
IZU 001 Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme T: 2 2 3
IZU 003 Sosyal Sorumluluk ve Etik T: 2 2 3
IZU 003 Sosyal Sorumluluk ve Etik T: 2 2 3
IZU 002 Dünya Kenti İstanbul T: 2 2 3
IZU 002 Dünya Kenti İstanbul T: 2 2 3
IZU 002 Dünya Kenti İstanbul T: 2 2 3
IZU 005 Etkili ve Sağlıklı İletişim T: 2 2 3
IZU 007 Estetik ve Sanat T: 2 2 3
IZU 004 İslam Düşüncesi ve Medeniyeti T: 2 2 3
IZU 004 İslam Düşüncesi ve Medeniyeti T: 2 2 3
IZU 004 İslam Düşüncesi ve Medeniyeti T: 2 2 3
IZU 006 Matematik ve Doğayı Anlamak T: 2 2 3
IZU 009 Siyaset, Ekonomi ve Kültür T: 2 2 3
IZU 009 Siyaset, Ekonomi ve Kültür T: 2 2 3
IZU 011 Bilim Tarihi ve Felsefesi T: 2 2 3
IZU 008 Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme T: 2 2 3
IZU 008 Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme T: 2 2 3
IZU 010 Sağlığı Koruma ve Geliştirme T: 2 2 3
IZU 013 Dünya Klasikleri I (İslam) T: 2 2 3
IZU 013 Dünya Klasikleri I (İslam) T: 2 2 3
IZU 015 Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları T: 2 2 3
IZU 014 Dünya Klasikleri II (Doğu-Batı) T: 2 2 3
IZU 012 İşaret Dili T: 2 2 3
IZU 019 Türk Musikisi T: 1 U: 2 3 3
IZU 036 Osmanlı Türkçesi'ne Giriş T: 2 U: 1 3 3
IZU 037 Osmanlı Paleografyasına Giriş T: 2 U: 1 3 3
IZU 038 Osmanlıca Belge Okumaları T: 2 U: 2 4 3
IZU 039 Osmanlıca Arşiv Uygulamaları T: 2 U: 2 4 3
IZU 042 Arapça-A1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 043 Arapça-A2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 044 Arapça-B1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 046 Arapça-B2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 050 İngilizce-A1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 051 İngilizce-A2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 052 İngilizce-B1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 054 İngilizce-B2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 057 Rusça-A1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 058 Rusça-A2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 059 Rusça-B1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 061 Rusça-B2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 064 İspanyolca-A1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 065 İspanyolca-A2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 066 İspanyolca-B1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 055 İngilizce-C1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 056 İngilizce-C2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 025 Girişimcilik ve İnovasyon T: 2 2 3
IZU 025 Girişimcilik ve İnovasyon T: 2 2 3
IZU 026 Sosyal Girişimcilik T: 2 2 3
IZU 027 Uygulamalı Girişimcilik T: 1 U: 2 3 3
IZU 028 Türkçe-A1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 029 Türkçe-A2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 030 Türkçe-B1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 031 Türkçe-B1+ T: 3 U: 3 6 6
IZU 032 Türkçe-B2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 033 Türkçe-C1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 034 Türkçe-C2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 045 Arapça-B1+ T: 3 U: 3 6 6
IZU 047 Arapça-C1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 048 Arapça-C2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 053 İngilizce-B1+ T: 3 U: 3 6 6
IZU 060 Rusça-B1+ T: 3 U: 3 6 6
IZU 062 Rusça-C1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 063 Rusça-C2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 071 Çince-A1 T: 3 U: 3 6 6
IZU 072 Çince-A2 T: 3 U: 3 6 6
IZU 078 Klasik Arapça-A1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 079 Klasik Arapça-A2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 020 Mantıksal ve Matematiksel Düşünme T: 2 2 3
IZU 021 Fizik ve Evreni Anlamak T: 2 2 3
IZU 022 Medya ve İletişim T: 2 2 3
IZU 023 Mecelle ve Hukuk Düşüncesi T: 2 2 3
IZU 023 Mecelle ve Hukuk Düşüncesi T: 2 2 3
IZU 024 Hüsn-i Hat T: 2 2 3
IZU 035 Akademik Türkçe T: 2 2 3
Toplam 313 330
T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi