2021-2022 Akademik Yılı Eğitim Modeli Duyurusu


Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılında uygulanacak eğitim-öğretim yöntemi belirlenmiştir. 
Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda, Üniversitemizde 2021-2022 Akademik Yılı 4 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak olup akademik yılda uygulanacak eğitim-öğretim yöntemi aşağıdaki şekli ile uygulanacaktır.

 1. Eğitim-Öğretimin yüz yüze uygulanması esastır.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları’na dayanarak, verilecek lisans ve lisansüstü derslerinin en fazla %40’ı çevrimiçi yöntemle yürütebilecektir. Her Fakülte alacağı Fakülte Kurulu kararına dayanarak örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli de uygulayabilecektir.
 3. 5/i dersleri ve seçmeli yabancı dil dersleri çevrimiçi; İZÜ seçmeli dersleri çevrimiçi, hibrit veya yüz yüze yürütülecektir.
 4. Ara sınavlar ve final sınavları yüz yüze yürütülecektir.
 5. Derslerin yürütülmesi sırasında mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulacaktır.
 6. Kampüs içi salgın riskini azaltmak için Akademik ve İdari personel ile Öğrencilerin aşılı olması kamu sağlığı ve güvenliği açısından ayrı bir önem arz etmektedir.
 7. Derslikler, laboratuvarlar, toplantı ve seminer salonlarında maske, mesafe ve temizliğe özellikle dikkat edilmeli, kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır.
 8. Kampüs içinde ortak kullanım alanları temiz tutulmalıdır.
 9. Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülmelidir.
 10. Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilmelidir.
 11. Blok ders yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre, en az 10 dakika ara verilerek ortamın havalandırılması mutlaka sağlanmalıdır.
 12. Çalışma salonları ve sınıflarda kapasite planlaması yapılmalı, kalabalık grup çalışmalarından kaçınılmalıdır.
 13. Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme, koro çalışması, tiyatro provaları gibi faaliyetler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar ve açık alanlar tercih edilmelidir.
 14. Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.
 15. Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat edilmelidir.
 16. Yurtların kullanılması konusunda alınan tedbirlere uyulmalı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı kararlara uygun davranılmalıdır.
 17. Kampüse girişte HES kodu kontrolü yapılacaktır.