Güz Yarıyılı Sonu Sınavları Hakkında Duyuru


Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun Covid-19 salgınında eğitim ve öğretim süreçleri ile ilgili gönderdiği tavsiye kararlar ve pandemi süreciyle ilgili son gelişmeler göz önünde bulundurularak, üniversitemiz tüm hazırlık, lisans ve lisansüstü programlarının güz yarıyılı sonu sınavlarının uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.