izulogo

Kurum İçi - Programlararası Geçiş

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Programlararası Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz lisans programlarının Programlararası Geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları aşağıda verilmiştir. Programlararası geçiş yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden Online Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Bahar Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 8-12 Şubat 2021  Pazartesi – Cuma / Saat:17.30
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 15 Şubat 2021 Pazartesi / Saat: 10:00
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 16 Şubat 2021 Salı / Saat 10.00/14.00
Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlanı:
16 Şubat 2021 Salı
Değerlendirme Tarihleri:
 17-18 Şubat 2021 Çarşamba - Perşembe 
Sonuç İlan Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma / Saat:17.30
Kesin Kayıt Tarihleri: 22-24 Şubat 2021 Pazartesi - Çarşamba
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 25-26 Şubat 2021 Perşembe - Cuma

FAKÜLTE / Program

Puan Türü

2020/2021

2. YY.

3. YY.

4. YY.

5. YY.

2019/2020

2018/2019

2017/2018

 

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Öğretmenliği

SÖZ/ TS-1/YGS-5 /YGS-5

50/50/40/40

7

4

3

6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EA/ TM-3

50/55/80/80

7

4

4

8

Türkçe Öğretmenliği

SÖZ / TS-2

50/40/40/40

7

3

3

6

İngilizce Öğretmenliği

DİL / DİL-1

50/40/40/40

7

3

3

6

Özel Eğitim Öğretmenliği

SÖZ / TS-1

30/30/19/20

4

2

2

2

Sınıf Öğretmenliği

EA/ TM-2

50/40/40/40

7

3

3

6

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

DİL / DİL-3

30/40/35/40

4

3

3

5

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAY

50/40/30/-

7

3

3

4

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Mimarlık (Türkçe)

SAY / MF-4

40/50/50/60

2

2

2

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)

EA / TM-1

60/50/50/60

2

2

2

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY / MF-4

35/30/30/30

5

5

0

0

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY / MF-4

30/30/30/30

2

2

2

2

Bilgisayar Mühendisliği

MF-4 / SAY

45/30/30/30

2

2

2

2

Gıda Mühendisliği (Türkçe)

MF-4 / SAY

0/25/30/30

Bölüm 2020-2021 Akademik yılında öğrenci almayacağından kontenjan belirlenmemiştir.

Gıda Mühendisliği (ingilizce)

MF-4 / SAY

0/20/25/30

Bölüm 2020-2021 Akademik yılında öğrenci almayacağından kontenjan belirlenmemiştir.

Yazılım Mühendisliği

MF-4 / SAY

45/30/30/30

4

2

2

4

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İktisat ( %30 İngilizce )

EA

25/30/30/30

3

2

2

4

İşletme ( % 30 İngilizce )

EA

30/30/30/30

4

2

2

4

İslam İktisadı ve Finans

EA

20/30/30/30

3

2

2

4

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce )

EA

25/25/30/30

3

1

2

4

Uluslararası Ticaret ve Finansman

EA

30/30/30/40

4

2

2

4

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce )

EA

30/30/30/-

4

2

2

4

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikoloji (Türkçe)

EA / TM-3

50/50/50/50

4

4

3

4

Psikoloji (İngilizce)

EA / TM-3

50/40/40/40

4

2

2

4

Sosyoloji (%30 İngilizce)

EA / TM-3

25/25/30/30

3

2

2

3

Tarih

SÖZ / TS-2

25/30/30/30

3

2

2

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

EA / TM-3

35/30/30/30

4

2

2

4

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk

TM-3 / EA

175/160/150/140

2

2

2

2

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

MF-3/SAY

60/60/60/60

2

2

2

2

Hemşirelik

MF-3/SAY

50/40/40/40

2

2

2

2

Sağlık Yönetimi

TM-1/EA

30/30/30/30

2

2

2

2

Sosyal Hizmet

TM-3/EA

30/30/40/40

2

2

2

3

İSLAMİ İLİMLERİ FAKÜLTESİ

İslami İlimler (%30 Arapça)

SÖZ

50/50/50/60

7

3

4

7


1. Öğrencinin programlararası geçiş başvurusu yapabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir;
a) Öğrencinin, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu lisans programda en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması,
b) Öğrencinin geçiş yapmak istediği lisans programının sekiz yarıyıllık öğretim planındaki ilgili yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve  ortak dersleri başarmış olması,
c) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.
2. Öğrencinin programlararası geçiş başvurusu yapılabilmesi için; merkezi yerleştirme sınavına girdiği yıl itibarıyla geçiş yapmak istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.
3. Programlararası geçişler yalnızca 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.
4. Programlararası geçiş başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının, YÖK tarafından ilgili yıl için belirlenen asgari başarı sınırına eşit veya yüksek olması gerekir.
2. Hukuk Fakültesi lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının, Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin ilgili yıldaki ÖSYS başarı sırasından yüksek olması gerekir.
3. Üniversitemize merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenci, programlararası geçiş yapmak istediği lisans programına, Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirildiği burs oranı ile yerleştirilir.
4. Üniversitemize Kurumlararası Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci,  programlararası geçiş yapmak istediği lisans programına, öğrencinin merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği programın ilgili yıldaki ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranı ile yerleştirilir.
5. Programlararası geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS Bursu ve Kardeş İndirimi haricindeki diğer burslardan (YKS Derece Bursları, Konukevi Bursu, Akademik Başarı Bursu, Kültür, Sanat, Spor Bursları ve diğer Nakit Burslar) ve indirimlerden (İlk Beş Tercih İndirimi) yararlanamaz.
6. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik şartını sağlayamayan adaylar Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görürler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları zorunludur. 
7. Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin  akademik başarı bursu kesilir.
8. Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin, azami sürelerin hesaplanmasında , daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınır.

Üniversitemiz lisans programlarına 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Programlararası yatay geçiş yapacak adayların kesin kayıt işlemleri 22-26 Şubat  2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Programlararası yatay geçiş hakkından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

1. Programlararası yatay geçiş hakkı kazanan öğrencinin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe. Dilekçe örneği için tıklayınız  >  >  >
2.
 LYS Sonuçlarının (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı. (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
3. ÖSYS Yerleştirme Sonucunun internet çıktısı. (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)

Üniversitemizde kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM yerleştirme bursları ve süresi değişmeden devam eder. Öğrenci ilgili yılın öğrenim ücretini ödenmiş ise ve varsa kalan bakiyesi kurum içi yatay geçiş yapmış olduğu yeni programa aktarılır.

Öğrenim ücretinizi ve ödeme detaylarını Öğrenim Ücreti Ödeme ve Borç Sorgulama Sistemi'ne "T.C. Kimlik Numaranız" ve "Soyadınız" ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Öğrenim ücreti ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci; o kurumda alıp başarılı olduğu dersler için, Kampüs Bilgi Sisteminden alacağı Ders Muafiyet Dilekçesi, transkript, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planının onaylı suretleri ile birlikte ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine müracaat ederek muafiyet talep edebilir.

Öğrenci, muafiyet talebini  Programlararası yatay geçiş ile kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi ,ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu


Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri 
(CEFR)

TOEFL IBT

ÜDS/KPDS/
YDS/
E-YDS/
YÖKDİL

PTE
ACADEMIC

CPE/
CAE

B2+*

72 ve üzeri

60 ve üzeri

55 ve üzeri

C / B / A

B2

62 - 71

52,50 - 58,75

43-54

-

B1+

52 - 61

43,75 - 51,25

36-42

-

B1

42 - 51

35 - 42,5

30-35

-

A2

20 - 41

16,25 – 33,5

-

-

A1

0 - 19

0 - 15

-

-

* Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

Tüm yabancı diller için; dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.