izulogo

Kurum İçi Yatay Geçiş

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Programlararası Geçiş Başvuruları

Üniversitemizde 2018-2019 eğitim öğretim yılında Programlararası geçiş yapmak isteyen öğrencilerimizin Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sisteminden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Güz Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 27.08.2018 -01.09.2018
Değerlendirme Tarihleri: 03-04 Eylül 2018
Sonuç İlan Tarihi: 05 Eylül 2018 / Saat:17.30
Kesin Kayıt Tarihleri: 06-07 Eylül 2018

Bahar Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 11-15 Şubat 2019 
Değerlendirme Tarihleri:  18- 19 Şubat 2019
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 19 Şubat 2019/ Saat:09:00
Sonuç İlan Tarihi: 
20 Şubat 2019 / Saat:17.30
Kesin Kayıt Tarihleri: 21-22 Şubat 2019
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 25.02.2019 - 01.03.2019

FAKÜLTE / Program Puan Türü 2018/2019 2. YY. 3. YY. 4. YY. 5. YY.
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Kont. Kont. Kont. Kont.
EĞİTİM
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 / YGS-5 / TS-1 / SÖZ 40/40/40/40 4 2 2 4
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 / EA 80/80/90/100 6 6 6 6
Türkçe Öğretmenliği TS-2 / SÖZ 40/40/40/40 6 3 3 6
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 / DİL 40/40/40/40 4 2 2 4
Özel Eğitim Öğretmenliği TS-1 / SÖZ 19/20/20/- 2 1 1 2
Sınıf Öğretmenliği TM-2 / EA 40/40/-/- 6 3 3 -
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) DİL-3 / DİL 35/40/40/- 4 2 2 -
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 30/-/-/- 2 - - -
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) MF-4 / SAY 30/30/30/40 3 2 1 1
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 / SAY 30/30/30/40 3 2 1 1
Gıda Mühendisliği (Türkçe) MF-4 / SAY 25/30/30/40 4 2 1 1
Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 / SAY 25/30/30/40 4 2 1 1
Mimarlık (Türkçe) MF-4 / SAY 60/60/70/70 2 2 2 2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) TM-1 / EA 50/50/60/60 2 2 2 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 / SAY 30/30/30/- 3 2 1 -
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 / SAY 30/30/30/40 2 2 2 1
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
İşletme (%30 İngilizce) TM-1 / EA 30/30/30/40 4 2 2 6
İktisat (% 30 İngilizce) TM-1 / EA 30/30/30/40 4 2 2 6
Uluslararası Ticaret ve Finans TM-1 / EA 30/40/40/50 4 3 3 6
İslam Ekonomisi ve Finans TM-3 / EA 30/30/30/- 4 2 2 4
İslam Ekonomisi ve Finans ( İngilizce) TM-3 / EA 30/30/-/- 4 2 2 -
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
Psikoloji (Türkçe) TM-3 / EA 50/50/60/60 4 4 4 4
Psikoloji (İngilizce) TM-3 / EA 40/40/40/40 3 3 3 3
Sosyoloji (%30 İngilizce) TM-3 / EA 30/30/52/52 3 3 3 3
Tarih TS-2 / SÖZ 30/30/30/- 3 3 2 2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-3 / EA 30/30/40/50 3 2 2 3
SAĞLIK BİLİMLERİ
Beslenme ve Diyetetik MF-3 / SAY 60/60/60/50 3 3 3 3
Hemşirelik MF-3 / SAY 40/40/40/40 2 2 2 2
Sağlık Yönetimi TM-1 / EA 30/30/30/- 2 2 2 2
Sosyal Hizmet TM-3 / EA 40/40/60/80 4 3 3 4
İSLAMİ İLİMLER
İslami İlimler YGS-4 / YGS-4 / TS-1 / SÖZ 50/60/60/60 8 4 4 6
HUKUK
Hukuk TM-3 / EA 150/140/130/120 2 2 2 2
(1) Öğrencinin programlar arası geçiş başvurusu yapabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir;
a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması,
b) Öğrencinin geçmek istediği programın sekiz yarıyıllık öğretim planında ilgili yarıyıla kadar olan ortak derslerin başarılmış olması,
c) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması.
d) Hukuk Fakültesine programlar arası geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS puanının, Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin ilgili yıldaki ÖSYS puanına eşit veya yüksek olması,
 (2) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
(3)  Programlar arası geçişler yalnızca 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.
(4) Tam veya Kısmi Burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrenci, başka bir lisans programına Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirildiği ÖSYS Bursu oranı ile geçiş yapar.
(5) Programlar arası yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS Bursu ve Kardeş Bursu haricindeki diğer burslardan yararlanamaz.
(6) Programlar arası geçiş başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Eğitim Fakültesi lisans prorgamlarına programlar arası geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türünde ÖSYS başarı sırasının, ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren YÖK tarafından belirlenen asgari başarı sınırına eşit veya yüksek olması.