izulogo

Kurum İçi Yatay Geçiş

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Programlararası Geçiş Başvuruları

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Programlararası geçiş yapmak isteyen öğrencilerimizin Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sisteminden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bahar Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 20-24 Ocak 2020  / Saat:17.30
Yabancı Dil Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavları: 27 Ocak 2020 / Saat: 09:00
Değerlendirme Tarihleri: 27-28 Ocak 2020
Sonuç İlan Tarihi: 28 Ocak 2020 / Saat:17.30
Kesin Kayıt Tarihleri: 29-31 Ocak 2020
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 3-4 Şubat 2020 

  
FAKÜLTE / Program Puan Türü 20192020 2. YY. 3. YY. 4. YY. 5. YY.
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Kont. Kont. Kont. Kont.
EĞİTİM
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ/ TS-1/YGS-5 / YGS-5 50/40/40/40 4 2 2 4
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA/ TM-3 55/80/80/90 4 4 4 4
Türkçe Öğretmenliği SÖZ / TS-2 40/40/40/40 4 2 2 4
İngilizce Öğretmenliği DİL / DİL-1 40/40/40/40 4 2 2 4
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ / TS-1 30/19/20/20 2 1 1 2
Sınıf Öğretmenliği EA/ TM-2 40/40/40/- 4 2 2 4
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) DİL / DİL-3 4035/40/40 4 2 2 4
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/30/-/- 4 2 2 -
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) SAY / MF-4 30/30/30/30 2 2 2 2
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY / MF-4 30/30/30/30 4 2 2 4
Gıda Mühendisliği (Türkçe) SAY / MF-4 25/25/30/30 4 2 1 4
Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY / MF-4 20/25/30/30 4 2 1 4
Mimarlık (Türkçe) SAY / MF-4 60/60/60/70 2 2 2 2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) EA / TM-1 50/50/50/60 2 2 2 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY / MF-4 30/30/30/30 3 2 1 3
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY / MF-4 30/30/30/30 2 2 2 2
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
İşletme (%30 İngilizce) EA / TM-1 30/30/30/30 4 2 2 6
İktisat (% 30 İngilizce) EA / TM-1
30/30/30/30 4 2 2 6
Uluslararası Ticaret ve Finans EA / TM-1 30/30/30/40 4 2 2 6
 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)  EA 30/30 /-/-  4  2  2  -
İslam Ekonomisi ve Finans EA / TM-3 30/30/30/30 4 2 2 4
İslam Ekonomisi ve Finans ( İngilizce) EA / TM-3 25/30/30 4 2 2 4
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ EA 30/30 4 2 2 -
Psikoloji (Türkçe) EA / TM-3 50/50/50/60 4 3 3 4
Psikoloji (İngilizce) EA / TM-3 40/40/40/40 4 2 2 4
Sosyoloji (%30 İngilizce) EA / TM-3 25/30/52/52 3 2 2 3
Tarih SÖZ / TS-2 30/30/30/20 3 2 2 3
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA / TM-3 30/30/30/40 4 2 2 4
SAĞLIK BİLİMLERİ
Beslenme ve Diyetetik SAY / MF-3 60/60/60/60 3 3 3 3
Hemşirelik SAY / MF-3 40/40/40/40 2 2 2 2
Sağlık Yönetimi EA / TM-1 30/30/30/30 2 2 2 2
Sosyal Hizmet EA / TM-3  30/40/40/60 2 2 2 3
İSLAMİ İLİMLER
İslami İlimler SÖZ / SÖZ / TS-1 / YGS-4  50/50/60/60 7 4 3 6
HUKUK
Hukuk EA / TM-3 160/150/140/130 2 2 2 2
(1) - Öğrencinin programlar arası geçiş başvurusu yapabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir;

a) Öğrencinin, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu lisans programda en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması,
b) Öğrencinin geçiş yapmak istediği lisans programının sekiz yarıyıllık öğretim planındaki ilgili yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve  ortak dersleri başarmış olması,
c) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

(2) -
Öğrencinin programlar arası geçiş başvurusu yapılabilmesi için; merkezi yerleştirme sınavına girdiği yıl itibarıyla geçiş yapmak istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

(3) - 
Programlar arası geçişler yalnızca 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.

(4) - Programlar arası geçiş başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılır.

ÖZEL ŞARTLAR:

(1) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının, YÖK tarafından ilgili yıl için belirlenen asgari başarı sınırına eşit veya yüksek olması gerekir.

(2) Hukuk Fakültesi lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının, Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin ilgili yıldaki ÖSYS başarı sırasından yüksek olması gerekir.

(3) Üniversitemize merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenci, programlar arası geçiş yapmak istediği lisans programına, Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirildiği burs oranı ile yerleştirilir.

(4) Üniversitemize Kurumlararası Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci,  programlar arası geçiş yapmak istediği lisans programına, öğrencinin merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği programın ilgili yıldaki ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranı ile yerleştirilir.

(5) Programlar arası geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS Bursu ve Kardeş İndirimi haricindeki diğer burslardan (YKS Derece Bursları, Konukevi Bursu, Akademik Başarı Bursu, Kültür, Sanat, Spor Bursları ve diğer Nakit Burslar) ve indirimlerden (İlk Beş Tercih İndirimi) yararlanamaz.

(6) Yabancı Dil Hazırlık sınıfı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik şartını sağlayamayan adaylar Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görürler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları zorunludur. 

(7) Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin  akademik başarı bursu kesilir.
(8) Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin, azami sürelerin hesaplanmasında , daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınır.