izulogo

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği

23 Kasım 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30604

Yükseköğretim
Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim

Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin Link;

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28996&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5