izulogo

Bilimsel Makalelerin Doktora Tezi Yerine Sayılmasına İlişkin Yönerge

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL MAKALELERİN DOKTORA TEZİ OLARAK KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

Madde 1 (1) Bu yönerge, Doktora tezlerinin bilimsel yayınlardan hazırlanmasına ilişkin uygulama ile İZÜ’deki doktora tezlerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi, yürütülen doktora tezlerinden kaliteli yayın üretilmesinin teşvik edilmesi, bilimsel atıf indekslerinde (İZÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen indeksler, SCI, SSCI, AHCI) taranan İZÜ adresli yayın sayısının artırılması ve başarılı doktora öğrencilerinin tez yazım sürecinin kolaylaştırılması amacıyla düzenlenmiştir.

Esaslar

Madde 2 (1) Doktora öğrencisi, doktora tez çalışması kapsamında hazırladığı en az üç yayınını doktora tezi yerine kabul edilmek üzere sunabilir. Bu yayınlardan Fen Bilimleri Enstitüsünde en az ikisi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde en az biri uluslararası SCI, SSCI, AHCI endekslerinin yayınlamış veya basıma kabul edilmiş (DOI numarası almış) makale olmalıdır. Bu çalışmaların doktora öğrenimi sırasında hazırlanmış olması şarttır.

 (2) Tez öğrencisinin yayınlardaki araştırmaya ve bunların yazımına önemli katkısının olması beklenir. Söz konusu yayında ağırlıklı katkı öğrenciye ait olmalı ve öğrenci birinci yazar olmalıdır.

(3) Tez danışmanının ismi yayınlarda ikinci yazar olarak bulunabilir.

(4) Bir tezde kullanılan yayın(lar) bir diğer tezde kullanılamaz.

(5) Doktora tezi yerine sunulan üç makalenin akademik yeterliliğine tez değerlendirme jürisi karar verir.

Başvuru

Madde 4 (1)  Öğrenci, hazırladığı makaleler ve tez danışmanından aldığı, öğrencinin makalelerin hazırlanmasına ve yazılmasına katkılarını belirten bir yazı ile birlikte Enstitüye başvurur.

Yürürlük

Madde 5 (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 (1) Bu yönerge hükümleri Bu yönerge hükümleri ilgili Anabilim Dalı Başkanı ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.