izulogo

Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

Minimum Ölçütler

  1. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk atanma;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk atamada, Ek-l'de belirtilen A-J kategorileri arasından en az 100 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atanma;

Üniversitemizde Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna dört yılda bir yeniden atama yapılır. Yeniden atanma için:

Yeniden atanacaklarda atanma öncesindeki dört yıl için; Ek-l'de belirtilen A-J kategorilerinden en az 100 puan, A-U kategorileri arasından en az 150 puan, toplamda en az 200 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak.

2. Doçentlik Kadrosu:

Doçentliğe atanabilmek için;

a)  Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik sınavını başarmış olmak

b)  Yurt dışında Doçentlik unvanı alanların, Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmaları gerekir.

c)  Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından en az 100 olmak üzere A-U kategorileri arasından en az 500 puan, toplamda 600 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak.

3. Profesörlük Kadrosu:

Profesörlük kadrosuna ilk kez atanacaklar için;

Adayların Doçentlik unvanını aldıktan sonra Üniversitelerarası Kurulca belirlenen Doçentlik Başvuru Koşullarına göre ilgili bilim alanı için gerekli olan asgari koşulları sağlaması koşulu ile;

a)  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan, toplamda en az 900 puan almak,

b)  Fen Bilimleri ve Mühendislik Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan, toplamda en az 1000 puan almak,

c)  Filoloji Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan, toplamda en az 900 puan almak,

d)  Sağlık Bilimleri Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan, toplamda en az 1000 puan almak,

e) Hukuk, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-U kategorileri arasından en az 750 puan, toplamda en az 900 puan almak,

 

EK-I

A. ULUSLARARASI MAKALELER

PUAN

A.1. SCl-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale)

120

A.2. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale)

80

A.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (yabancı dilde) (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale

60

A.4. A.1'deki dergilerde derleme

60

A.5. A.2'deki dergilerde derleme

40

A.6. AB'deki dergilerde derleme

30

A.7. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (Türkçe)

30

A.8. A.1; A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı

60

40

30

 

B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER

B.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

40

B.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

20

B.3 Poster, Sözlü sunum

10

 

C. ULUSLARARASI KİTAPLAR

C.1. Alanında yurtdışında yayımlanan kitap (yabancı dil) (Uluslararası tanınmış yabancı yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.)

150

C.2. Cl'de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (yabancı dil, her bölüm için)

50

C.3. Cl'de tanımlanan kitaplarda editörlük

100

C.4. Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor

40

 

D. ÇEVİRİLER

D.1. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi

50

D.2. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi

15

D.3. Makale çevirisi

15

 

E. ULUSLARARASI MAKALE, BİLDİRİ VE KİTAPLARDA DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (atıf yapılan her eser için)

12

 

F. ULUSAL MAKALELER

F.1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale (Ulakbim veritabanlarına dahil olan)

50

F.2. Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

30

 

G. ULUSAL BİLDİRİLER

G.1. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri

20

G.2. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayınlanan bildiri

15

GB. Sözlü sunum, poster

10

 

H. ULUSAL KİTAPLAR ( ders notu hariç, ISBN numarası almış)

H.1. Alanında yayımlanan bilimsel kitap (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

70

H.2. H.1'de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (her bölüm için) (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

35

H.3. H.1'de tanımlanan kitaplarda Editörlük

40

H.4. Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor

25

 

I. DERS KİTABI

1.1. Ders kitabı (Yabancı dil)

60

1.2. Ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

40

1.3. Yardımcı ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

20

 

İ. ULUSAL MAKALE, BİLDİRİ VE KİTAPLARDA DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (atıf yapılan her eser için)

6

 

J. PATENTLER

J.1. Yurtdışı patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir)

200

J.2. Yurtiçi patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir).

100

 

K. ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM AKTİVİTELERİ

20

 

L. ARAŞTIRMA PROJELERİ (her proje için)

L.1. NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği

120

L.2. NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak

60

L.3. TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği

90

LA. TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak

40

L.5. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği

50

L.6. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak

25

 

M. ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK (A.1, A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde)

120

 

N. ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK (A.1, A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde)

40

 

O. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA EDİTÖRLÜK

50

 

P. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİLERİNDE HAKEMLİK

15

 

 

R. ÖDÜLLER

R.1. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya Mansiyon için her bir araştırmacıya

120

60

R.2. Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular

60

R.3. Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya Mansiyon için her bir araştırmacıya

60

30

R.4. Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular

30

R.5.TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü

120

R.6. Bilimsel, sanatsal amaçlı uluslararası burslar

90

R.7. Bilimsel, sanatsal amaçlı ulusal burslar

60

RB. Yurtdışı deneyimi (kesintisiz en az üç ay)

60

 

S. TEZ YÖNETİMİ (Tamamlanmış tez için)

S.1. Doktora (her tez için)

40

S.2. Yüksek lisans (her tez için)

20

S.3. Doktora tezinde ikinci danışmanlık (her tez için)

20

SA. Yüksek lisans tezinde ikinci danışmanlık (her tez için)

10

S.5. Tez izleme komitesi üyeliği (her tez için)

5

S.6. Yüksek Lisans Tezsiz Proje Yöneticiliği (Son 3 yılda her proje için, en fazla 10 proje)

5

 

T. EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI

T.1. Lisansüstü seviyesinde son 3 yılda verilen her ders için, (en fazla 15 ders için)

5

T.2. Lisans ve önlisans seviyesinde son 3 yılda verilen her ders için, (en fazla 15 ders için)

3

 

U. DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER

U.1. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak

80

U.2. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak

40

U.3. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak

40

U.4. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak

20

U.5. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak

40

U.6. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak

20

U.7. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak

10

U.8. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak

5

U.9. İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peysaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği (asil ya da yedek) yapmış olmak

5

U.10. Sosyal sorumluluk projeleri veya topluma hizmet faaliyetlerinde yer almak

5

U.11. Kurum dışında Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerinde bulunmak

5

 

 

V. UYGULAMALI FAALİYETLER (Güzel Sanatlar Temel Alanında)

V.1. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması

100

V.2. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

60

V.3. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.)

40

V.4. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.)

20

V.5. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması

60

V.6. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

40

V.7. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

20

VB. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

20

V.9. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

10

V.IO. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

30

V.II. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

20

V.12. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak

20

V.13. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak

15

 

Y.İDARİ ve DİĞER FAALİYETLER

Y.1. Üniversitelerde üst düzey yöneticilik (Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Enstitü Müdürü)

30 x yıl sayısı

Y.2. Üniversitelerde yöneticilik (Koordinatörlük, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yrd., Araştırma Merkezi Müdürlüğü)

20 x yıl sayısı

Y.3. Üniversitelerde komisyon/kurul üyelikleri, vb. görevler

5 x yıl sayısı