izulogo

Çift Anadal Programı

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yılı ÇAP Başvuruları


Üniversitemiz lisans programlarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı ÇAP kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir.
 
2019-2020 akademik yılı güz ve bahar yarıyılında ÇAP başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimizin Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bahar Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Başvuru Tarihleri: 20-24 Ocak 2020  / Saat:17.30
Yabancı Dil Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavları: 27 Ocak 2020 / Saat: 09:00
Değerlendirme Tarihleri: 27-28 Ocak 2020
Sonuç İlan Tarihi: 28 Ocak 2020 / Saat:17.30
Kesin Kayıt Tarihleri: 29-31 Ocak 2020
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 3-4 Şubat 2020 


 
FAKÜLTE / PROGRAM Puan ÖSYS 3. YY. 4. YY. 5. YY. ÇAP Programına
Türü Kont. ÇAP Kont. ÇAP Kont. ÇAP Kont. Başvurabilecek Programlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA / TM-3 55 6 6 6 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Sınıf Öğretmenliği EA / TS-2 40 4 4 4 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) DİL / DİL-3 40 4 4 4 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Türkçe Öğretmenliği SÖZ / TS-2 40 4 4 4 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ / TS-1 40 4 4 4 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ / TS-1 30 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 4 4 4 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İngilizce Öğretmenliği DİL / DİL-1 40 4 4 4 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk EA / TM-3 150 2 2 2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ( İngilizce)
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İslami İlimler ( %30 Arapça)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe) EA / TM-3 50 6 6 6 Sosyal Hizmet
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sosyoloji (%30 İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
İslami İlimler (Arapça)
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Tarih
Psikoloji (İngilizce) EA / TM-3 40 4 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA / TM-3 30 3 3 3 İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce) EA / TM-3 25 3 3 3 Hukuk
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Psikoloji (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Tarih
Tarih SÖZ / TS-2 30 3 3 3 Hukuk
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Psikoloji (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
İslami İlimler (%30 Arapça)
İslami İlimler ( Arapça)
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça) TS-1 60 30 30 30 Tüm Lisans Programları
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (% 30 İngilizce) EA / TM-1 30 7 7 7 Tüm Lisans Programları
İktisat (% 30 İngilizce) EA / TM-1 30 7 7 7 Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Finans EA / TM-1 30 7 7 7 Tüm Lisans Programları
İslam Ekonomisi ve Finans EA / TM-3 30 7 7 7 Tüm Lisans Programları
İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) EA / TM-3 25 6 6 6 Tüm Lisans Programları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 30 2 2 2  Fakültenin Tüm Lisans Programları
 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 30 3 3 3 Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (Türkçe) MF-4 25 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 25 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Mimarlık MF-4 60 2 2 2 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 50 2 2 2 Mimarlık
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 30 2 2 2 Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 30 3 3 3 Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet EA / TM-3 40 4 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Sağlık Yönetimi EA / TM1 30 4 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
İşletme (% 30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (İngilizce)
Hemşirelik
İslam Ekonomisi ve Finans
Hemşirelik SAY / MF-3 40 6 6 6 Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik SAY / MF-3 60 3 3 3 Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
Hemşirelik

1. Öğrencilerin çift anadal programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün/programın önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
2. Aynı anda birden fazla çift anadal programına başvuru yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programlarına başvuru yapılabilir.
3. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrenci, kurum içi geçiş hükümlerine uygun olarak çift anadal programına yatay geçiş başvurusu yapabilir.
4. Öğrenci çift anadal programına, anadal programının en erken 3 üncü, en geç 5 inci yarıyılın başında başvurabilir.
5. Başvuru anında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler çift anadal programına başvurabilir.
6. Anadal programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.
7. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programının öğretim planında gösterilen tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekir.
8.  Hukuk çift anadal proramına başvuru için; öğrencinin ÖSYS puanının Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin ilgili yıldaki ÖSYS puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
9Çift anadal programına kabul işlemi, başvuranlar arasından en yüksek ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasına göre o programın yürütüldüğü ilgili bölümün/prorgamın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olan öğrencilerden ÖSYS puanı yüksek olana öncelik verilir.
10.
Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (2,72) olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 70 (2.72)'in altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 70 (2.72)'in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
11. Çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilebilir.
12. Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış ve başarmış olduğu eşdeğerlilikleri ilgili kurullarca kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
13. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süredir.
14. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 
15. Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, ilgili fakülte kurulları tarafından belirlenir. 
16. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programında alınan ve eşdeğer sayılan dersler ile çift anadal programında alınan ve başarılan derslerin AKTS toplamı 240 olmalıdır. Bu nedenle, öğrencinin anadal programında almış ve eşdeğerliliği kabul edilmiş dersleri haricinde, çift anadal programının öğretim planındaki tüm dersleri alıp başarması gerekir.
17. Çift anadal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.
18. Öğrenim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin, Üniversitemiz tarafından yapılacak ilgili yabancı dilin Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir. 
19.
Ana dili Türkçe olmayan ve öğrenim dili tamamen yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan  programlarda ÇAP yapmak istedikleri taktirde, Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya  ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
20. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Eğitim Fakültesi lisans prorgamlarında çift anadal yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türünde ÖSYS başarı sırasının, ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren YÖK tarafından belirlenen asgari başarı sınırına eşit veya yüksek olması gerekir.