MTO HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER

 • Hedefimiz, MTO’yu ilmi fikir ve sanat hayatımızın kalbi, merkezi haline getirmek ve iki asırdır yaşadığımız medeniyet krizini aşacak köklü bir fikriyat ortaya koyacak öncü bir kuşak yetiştirmek.
 • MTO’dan istifade edebilmek için kayıt olmak gerekli.
 • Program 3 yıl (6 dönem) genel ders ve süresiz ihtisaslaşma ile devam eder.
 • Programın temel sütunları, Yusuf Kaplan okuma listesi ve derslerdir.
 • Programı başarı ile tamamlayanlara transkripli onaylı sertifika verilir.
 • Her dönem için (güz ve bahar) yeni kayıt alınır ve dönemler devam ederken herhangi bir başvuru veya kayıt alınmaz.
 • Yıllar kademe olarak ifade edilir. Yeni bir talebe 1.Kademe 1. Dönem olarak eğitim sürecine başlar. Mezun olacağı zaman 3.Kademe 2. Dönem sonu itibariyle nitelendirilir. 3. Kademeyi tamamlayanlar MTO İhtisas’a geçer.
 • Eğitim alanlar için öğrenci ifadesi kullanılmaz. Bunun yerine talebe ifadesi kullanılır.
 • Her yeni başlayan talebeler 1. kademeden eğitime başlarlar. Üst kademe ve dönemler ile birlikte eğitim almazlar.
 • Dersler uzaktan (online olarak) gerçekleştirilir.
 • Online dersler kitaplaştırılarak matbu bir şekilde arşivlenir, uygun zemin ve zamanda talep edenlere sunulur.
 • Program çerçevesinde dergi, bülten ve kitap hazırlama çalışmaları yapılır.
 • Program kapsamında yazı ve makale çalışmaları yapılır.
 • Program çerçevesinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapılır.
 • Dersleri düzenli devam eden, kitapları okuyan ve verilecek diğer sorumlulukları yerine getiren talebelere çok özel imkanlar sağlanır.
 • MTO’da yaş değil baş esas alındığından her yaştan talep edenler katılabilir.