Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) 2019 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) çatısı altında İZÜ öğretim üyesi ve Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan tarafından kurulan bir dijital eğitim platformudur. Bugün talebe sayısı 30 bini aşan bir okula dönüşen Medeniyet Tasavvuru Okulu, 81 ilimizde ve 62 ülkede eğitim vermektedir. Bizim medeniyet dinamiklerimiz ekseninde Medeniyetler Tarihi, Düşünce Tarihi, İslâm Düşüncesi Tarihi, Sanat, Mimari, Estetik, Siyaset Felsefesi, Akaid, Kelâm, Fıkıh Usulü, Dünya Sineması, Müzik, Edebiyat, Arapça, İngilizce, Osmanlıca dersleriyle, başta İslâm medeniyeti olmak üzere bütün medeniyetlerin kurucu metinlerinden oluşan 3 yıl boyunca okunması zorunlu olan 100 Kitap Listesi'yle ve ülkemizin en seçkin akademik kadrosuyla geleceğimizi inşa edecek çağdaş enderunumuz olmak amacıyla kuruldu. Ülkemizin en nitelikli ve ilgili kitlesine sahip olan Medeniyet Tasavvuru Okulu bizim medeniyetimizin ruh köklerinden beslenen bir fikir ve gençlik hareketidir.

       Medeniyet Tasavvuru Okulu, ülkemizin ve medeniyet coğrafyamızın önünü açacak adam yetiştirecek adamları yetiştirme kaygısı ile gelecek yüzyılların Gazâlī'lerini, İbn Sina'larını, Itrî'lerini, Mevlânâ'larını, Sinan'larını, İbn Haldun’larını, İbn Arabî'lerini, Konevî'lerini, Molla Guranî'lerini yetiştirecek tohumları ekecek, medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek Dijital Nizamiye'miz olarak eğitimimize kattığı ruh ve seviye ile tarihî bir ekole dönüşmek üzeredir.

      Bu yıl (2022) 3 yıl boyunca alınan akademik eğitimlerin ve okunan kitapların vücut bulabilmesi için yaz ayı süresince “MTO Akademik Yaz Kampları” düzenleyeceğiz. Bu kamplarımız, 7 farklı disiplin ve tema ile gençlik kamplarına yeni bir boyut kazandıracak, böylelikle ülkemiz ve geleceğimiz adına etkili ve millî hedeflerimize uygun bir çalışma ortaya koymuş olacağız. Kampların samimi ve içten ortamı ile ilmin ve bilginin disiplin ve vakarını buluşturacak akıl ve kalp diyalektiği içinde gerçekleştirilecek kamplarımızla hem gençlik çalışmalarının seviyesini zirve noktalara taşıyacağız hem de ülkemizdeki akademik ve entelektüel hayata ön açıcı, öncü bir çalışma hediye edeceğiz ve kalıcı, uzun soluklu bir dinamizm kazandıracağız.

kamp kopya

kamp tarihleri