IZU TR2


 

KIRAAT

 

Çalıştay Akışı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ KIRAAT ÇALIŞTAYI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi işbirliği ile 26 Haziran 2020 tarihinde, Microsoft Teams üzerinden online olarak Lisansüstü Öğrencileri Kıraat Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştaya, sahasında çalışmasına devam eden yüksek lisans veya doktora aşamasındaki tüm öğrenciler kıraat alanı ile ilgili çalışmalarıyla (bitirme projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bilimsel araştırma vs) katılabilecektir.

Çalıştaya katılmak isteyen katılımcıların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

-          Belirlenen tarihe kadar 200-300 sözcükten oluşan özetlerini sunmaları gerekmektedir.

-          Çalıştay, sahasında çalışma yapmakta olan lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilere açıktır.

-          Gönderilen özetler hakemlik sürecinden geçirilerek neticelendirilecektir.

-          Çalıştay, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecektir. ,

-          Katılımcılar özet ve tam metinlerini, sunu yapacakları dilde göndermelidir.

-          Sunuşlar, 15-20 dakikalık süre içinde online olarak yapılacaktır.

-          Çalıştaya katılım için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Çalıştaya sunulan özetler çalıştay web sayfasından yayınlanacaktır.

 

ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Recep CİCİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Prof. Dr. Abdulmuttalip ARPA (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Doç. Dr. Ahmet GÖKDEMİR (Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Adil BOR (Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi)

Dr. Öğretim Üyesi Osman YILMAZ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

 

ÇALIŞTAY BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdulmuttalip ARPA (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Prof. Dr. Erdoğan BAŞ (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Alican DAĞDEVİREN (Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Prof. Dr. Recep CİCİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Prof. Dr. Yavuz FIRAT (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Remzi KAYA (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Abdülmecit OKÇU (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Adel ABUSHAAR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Doç. Dr. Yaşar AKASLAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Osman BAYRAKTUTAN (Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ahmet GÖKDEMİR (Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat AKKUŞ (Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Adil BOR (Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi)

Dr. Öğr. Üyesi Adem ERGÜL (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Recep KOYUNCU (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR (Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi9

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMİMİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Osman YILMAZ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Süleyman YILDIZ (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

ÇALIŞTAY SEKRETERYASI

Arş. Gör. Furkan CİNİSLİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Arş. Gör. İhsan SÜTŞURUP (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Gülsüm ARSLAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Öğrencisi)

İbrahim ÇAVDAR (Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi)

 

ÖNEMLİ BİLGİLER VE TARİHLER
Özetler
200-300 sözcükten oluşacak olan özetlerin son sunuş tarihi 18 Haziran 2020dir.
Katılımcılar özetlerde tez danışmanlarının isimlerini de yazabilirler.
Özetler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden birinde sunulabilir.
Bir katılımcı çalıştaya en fazla bir sunuşla katılabilir.
Özet Kitapçığı ve Tam Metin Özetler ve tam metinler ISBN’ı alınmış web sayfasında soft copy olarak yayınlanacaktır.
Kabul/Ret Yazıları Çalıştaya sunulan özetlerle ilgili kabul/ret kararları 21 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecek ve kabul yazıları katılımcılara gönderilecektir.
Çalıştay Tam Metinleri Tam metinlerin 5000-8000 sözcük arasında İsnad Atıf Sistemi formata uygun olarak hazırlanması gerekir. Tam metinlerini sunmak isteyen katılımcıların bu hususlara dikkat etmesi gerekir.
İletişim kiraat.calistayi@izu.edu.tr
Özet ve tam metinlerin yanı sıra her tür yazışma bu mail adresinden yapılacaktır.
Çalıştay Web Sayfası  https://izu.edu.tr/kiraatcalistayi


Sunuşlar
Sunular 15-20 dakikalık süre içinde Microsoft Teams üzerinden online olarak yapılacaktır.
Her oturumunu yöneticisi bir oturum açacak ve katılımcıları buraya davet ederek sunuların yapılmasını sağlayacaktır.
Online sistemle ilgili ayrıntılı bilgiler bilahare katılımcılarla paylaşılacaktır
Katılım Ücreti Çalıştaya katılım ücreti istenmemektedir.

 

Lisansüstü Öğrenciler Kıraat Çalıştayı Kayıt Formu
Belirtilen form artık mevcut değil ya da şu anda değil.