Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kadir CANATAN - Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Üyesi Özgür KÖKALAN - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Turgay ŞİRİN - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi