Yönetim Kurulu

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇOĞLU
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Sinem GÜLER

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇOĞLU
Doç. Dr. Sinem GÜLER
Doç. Dr. Elif Esra ARIKAN
Dr. Öğr. Üyesi Oktay DOĞANGÜN
Öğretim Görevlisi Musa BARDAK