İZÜZEM (Uzaktan Öğretim)  

Yönetim Kurulu

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇOĞLU

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Yusuf DİNÇ
Dr. Öğretim Üyesi İsmail DURU
Öğretim Görevlisi Musa BARDAK
GS. Yasin UĞRAŞ