Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi


Kimler Katılabilir

Notlar kısmında belirtilmiştir

Eğitim Süresi

8 saat

Eğitim Ücreti

400₺

Son Başvuru Tarihi


Eğitim Yeri

İZÜ Altunizade Yerleşkesi

Eğitim Gün ve Saati


 

Eğitimin amacı


05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 50’nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilmektedir. Uzlaştırmacıların iki yılda bir verilen bu eğitime katılmaları zorunludur.

Eğitimin İçeriği


Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Mevzuat Degisiklikleri ve Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
Uzlaştırma Sürecinde Tarafların Bilgilendirilmesi ve Uzlasma Teklifi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Müzakere ve Sonrasında Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uzlaşma Teklifine Davet ve Uzlaşma Teklifi Sırasında İletişim
Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında İletişim
Uygulama I
Uygulama II
Uygulama III

Eğitmen


Av. Abdurrahman Mesud DEMİR
Dr. Melisa Ayşegül ÇAL

Sertifika / Katılım Belgesi


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve E.38360930-659-0002-2022-87/23545 sayılı yazısına istinaden eğitimi tamamlayan katılımcılar katılım belgelerini anket formunu doldurduktan sonra sistem üzerinden kendileri alacak olup, bu nedenle eğitim kuruluşları tarafından katılımcılara ayrıca bir katılım belgesi verilmeyecektir.

Devam Zorunluluğu


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve E.38360930-659-0002-2022-87/23545 sayılı yazısına göre kabul edilebilir haklı bir mazereti
bulunmaksızın bir ders saatinden fazla eğitime devam etmeyenlerin, eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Gerekli Belgeler


Nüfus cüzdanı ön yüz fotokopisi

İletişim


0 212 692 89 47
0 212 692 97 82
izusem@izu.edu.tr

Notlar


  • Uzlaştırmacı yenileme eğitimine 11 Mart 2018 tarihli 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olup, uzlaştırmacı siciline kaydolanlar ile yine bu sınavda başarılı olup, sicile kayıt başvurusunda bulunmayan ancak Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48. maddesine göre sicile kayıt şartlarını taşıyan kişiler başvurabilecektir.

  • 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı ve 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Ek Sınavında başarılı olanlar süreyi doldurmadıkları için yenileme eğitimine katılmayacaklardır.

  • İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır.

  • Gruplar onaylandıktan sonra ÜCRET iadesi mümkün değildir.

  • Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.
  • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar (program ilgili daire başkanlığınca onaylanmadan) İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
  • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.