Toplam Kalite Yönetimi
Kimler Katılabilir

Genel katılıma uygundur.


Eğitim Süresi

60 saat


Son Başvuru TarihiEğitim Gün ve SaatleriEğitim ÜcretiEğitimin Amacı

Toplam Kalite Yönetimi’nin amacı; verimliliği ve kaliteyi arttırma, şikayetleri ortadan kaldırma, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakları optimum kullanma, işlem zamanını kısaltma ve gelişmeleri sürekli izleyerek kurumsal faaliyetlere aktarımını sağlamaktır. Bu eğitimin amacı Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulayan ve uygulamak isteyen şirketlerde bu anlayışı yerleştirmek ve sürecin şirket içinde yayılmasını sağlayacak uygulayıcılar yetiştirmektir.Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :

1.Toplam Kalite Yönetimine Giriş (6 saat / 1 gün)

 • Kalite Kavramı
 • Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı
 • Toplam Kalite Yönetimin Yararları
 • Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Engelleyen Faktörler
 • Toplam Kalite Yönetimi ile Klasik Yönetim Anlayışı ve Değişim Mühendisliğinin Karşılaştırılması

2.Kurumsal Gelişim Modelleri ve Liderlik (6 saat / 1 gün)

 • Mükemmellik Modeli ve Kurumsal Gelişime Etkisi
 • Liderlik/Koçluk Becerileri
 • Değişim Yönetimi

3.Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri (6 saat / 1 gün)

 • Liderlik
 • Müşteri Odaklılık Müşteri ve Çalışan İhtiyaçlarını Dikkate Alma
 • Müşteri Beklentilerini Anlamak
 • Herkesin Katılımı ve İletişim Takım Çalışması
 • Kalite Çemberleri
 • Tedarikçi İşbirliği
 • Sürekli Iyileştirme "Kaizen"
 • Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim
 • Süreç Yönetimi
 • Önlemeye Dönük Yaklaşım
 • Sürekli Eğitim Ve Öğrenen Organizasyon

4.Kalite Sistemleri (6 saat / 1 gün)

 • ISO nedir? 
 • ISO 9000 Kalite Yönetim sistemi
 • ISO 14000 Çevre Yönetim sistemi
 • Diğer Kalite Sistemleri OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi
 • ISO-20000 Bilgi Teknolojileri hizmet Yönetim sistemi
 • ISO-10002 Müşteri memnuniyeti Yönetim sistemi

5.Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Ölçüm Sistemleri (6 saat / 1 gün)

 • Müşteri İlişkileri
 • İç ve Dış Müşteri Memnuniyet Ölçümleri

6.Organizasyon ve Kalite (9 saat / 1.5 gün)

 • Performans Ölçütleri
 • Kurum Kültürü ve Kalite
 • Kalite ve Planlama
 • Kalite ve Maliyet İlişkisi

7.Toplam Kalite Yönetiminde Kullanılan Teknikler (18 saat / 3 gün)

 • Süreç Yönetimi  
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Benchmarking/Kıyaslama

 Eğitmen :Sertifika / Katılım Belgesi :

Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.


Devam Zorunluluğu :

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 


Gerekli Belgeler :

 • T.C. Kimlik Fotokopisi (Ön Yüzü)


İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 82
0 212 692 89 47
0 212 692 97 92
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr


Notlar :
 • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 • Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.   


Ön Kayıt İçin Tıklayınız