İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı Sertifika Programı
Kimler Katılabilir

Sertifika programına katılmak için üniversite mezunu olmak gereklidir.


Eğitim Süresi

62 saat


Son Başvuru TarihiEğitim Gün ve SaatleriEğitim ÜcretiEğitimin Amacı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZUİSEFAM) ülkemizde üniversite düzeyinde bu alanda kurulmuş ilk araştırma merkezidir. Merkezimizin temel amacı; İslam ekonomisi ve finansı konularında akademik çalışmalar yapmak, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretip uygulama modelleri geliştirmek, seminer ve konferanslar düzenleyerek öğrenciler, araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam ekonomisi ve finansını daha iyi öğrenme, anlama ve yorumlamalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda İZUİSEFAM’ın desteğiyle Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı Sertifika Programı gerçekleştirilecektir. EĞİTİM Sertifika programı 62 saatlik bir eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin yaklaşık olarak yarısı İslam Ekonomisi ile ilgili diğer yarısı ise Katılım Bankacılığı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Programın toplam süresi 8 gündür. Derslere % 80 devam zorunluluğu vardır. Dersler, üniversitemizin Fındıklı Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Sınıf mevcudu minimum 15 maksimum 40 kişidir. Sertifika eğitimi sonunda 25 sorudan oluşan bir test sınavı yapılacaktır. Bu test sınavında başarılı olanlara sertifika verilecektir. Sınavda başarılı olamayanlara sonraki sınavlara ücretsiz katılım imkânı sağlanacaktır. Sertifika eğitiminde verilecek dersler şunlardır: Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi, İslam Ekonomisin Kurumsal Yapısı, İslam İktisadında Para ve Piyasa, İslam İktisat Düşüncesi, İslam İktisat Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, İslam Akit Teorisi, Katılım Bankacılığına Giriş, İslam İktisadında Sosyal Adalet ve Mikro Finans, İslam Ekonomisinde Emek ve Beşeri Sermaye, Uluslararası İslami Finansal Kurumlar, İslami Sermaye Piyasaları, Çağdaş İslami Finansal Ürünler, Katılım Bankacılığında Risk Yönetimi, Katılım Bankacılığının Avantajları, Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Standartları. Gerektiğinde programda yer alan eğitimciler ile derslerin saatlerinde değişiklik yapılabilir. Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :Eğitmen :

Programda ders veren eğitimcilerin tümü İslam ekonomisi ve finansı konularında yayınları bulunan ve çoğunluğu üniversitemizde çalışan öğretim üyelerinden oluşmaktadır: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Arif Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Ekrem Erdem, Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Prof.Dr. Mahmut Bilen, Doç.Dr. İsak Emin Aktepe, Doç.Dr. Hakan Sarıbaş, Yrd.Doç.Dr. Zeynep Hafsa Orhan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çakır, Yrd.Doç.Dr. Turgay Geçer, Yrd.Doç.Dr. Ensari Yücel, Öğr.Gör. Emin Özer. İsmi geçen öğretim üyelerinin program yoğunluklarına göre gerektiğinde değişikliğe gidilebilecektir.


Sertifika / Katılım Belgesi :

Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. 


Devam Zorunluluğu :

İZÜSEM programlarında en az %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.


Gerekli Belgeler :

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.


İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 92
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr


Notlar :
  • Sertifikalı eğitim programlarında %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız