Finansal Tablo Okuryazarlığı Eğitimi
Kimler Katılabilir

İlgi duyan herkes katılabilir.


Eğitim Süresi

8 saat


Son Başvuru TarihiEğitim Gün ve Saatleri
Eğitim Ücreti

400₺ (İZÜ mensuplarına ve öğrencilerine 350₺)


Eğitimin Amacı

Finansal Tablo okuryazarlığı eğitiminin amacı finansal tablolar hakkında fikir sahibi olma, yorumlama ve finansal tabloların öneminin anlatılmasıdır. Bilanço, gelir tablosu, nakit akımı gibi finansal raporlar, firmaların faaliyetleri hakkında bilgi sağlamakta ve gelecekteki faaliyetlerine yönelik tahminler yapmak için kullanmaktadırlar.

Bu eğitim, finansal kararları alan yöneticilere, mali tabloların çeşitleri, içeriği, mali tablo kalemlerinin temsil ettiği tutarların anlamı ve kalemlerin birbiriyle olan ilişkilerini ortaya koyan finansal oranların nasıl hesaplandığı ve ne anlam geldikleri konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Finansal oranlar firmaların likidite durumunu, borç ödeme gücünü, finansman şeklini, faaliyet sonuçlarını, kârlılığını, iktisadi varlıkların etkin biçimde kullanılıp kullanılmadığını belli bir dönem veya dönemler itibariyle değerlendirmede veya ilgili işletmeyi farklı işletmelerle karşılaştırmada kullanılmaktadır.Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :

      1. Gün:
 • Finansal Yönetime Giriş
 • Finansmanın İlkeleri
 • Firmalar ve Finansal Piyasalar
 • Mali Tabloların Anlaşılması
 • Mali Analiz-Firma Performansının Ölçülmesi

  2. Gün:
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi
 • Paranın Zaman Değeri-Temelleri
 • Paranın Zaman Değeri -Tekdüze Seri Ödemeler ve Diğer Konular
 • Risk ve Getiri: Finansal Piyasaların Getiri Oranlarının Tarihi 
 • Risk ve Getiri-Sermaye Piyasası Teorisi
 • Borçların Değerlemesi ve Faiz Oranları
 • Hisse Senedi Değerlemesi


Eğitmen :

Dr. Öğr. Üyesi Haşmet Gökırmak


Sertifika / Katılım Belgesi :

Program sonunda katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylı "katılım belgesi" almaya hak kazanırlar. 


Devam Zorunluluğu :

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.


Gerekli Belgeler :

TC Kimlik Fotokopisi


İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 82
0 212 692 97 92
0 212 692 97 94
0 212 692 89 47
izusem@izu.edu.tr


Notlar :
 • Sertifikalı eğitim programlarında %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız