Hakimlik Sınavına Hazırlık Eğitimi
Kimler KatılabilirEğitim Süresi

400 saat


Son Başvuru TarihiEğitim Gün ve Saatleri

Hafta Sonu Grubu:
15 Şubat 2020
Eğitim Saati: Hafta Sonu 09:00 - 18:00 saatleri arası eğitim verilmektedir.Eğitim Ücreti

Ayrıntılı bilgisi için hakimlik akademisi ile görüşebilirsiniz.


Eğitimin Amacı


Adli Hakimlik mesleğine başlamak isteyenlere gerekli hukuk dersi eğitimlerini vererek, adayların girdikleri sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak. 


Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :


Katılım koşulları: 
İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;
•    Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
•    Kamu haklarından yasaklı olmamak,
•    Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
•    Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
•    Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
•    Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.Eğitmen :

Ayrıntılı bilgisi için hakimlik akademisi ile görüşebilirsiniz. 


Sertifika / Katılım Belgesi :Devam Zorunluluğu :Gerekli Belgeler :İletişim Bilgileri :

Hakimlik Akademisi:

www.hakimlikakademisi.com
0 (553) 063 60 63

İZÜSEM İletişim:
0 212 692 97 94-92
izusem@izu.edu.trNotlar :
  • İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır.
  • Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.
  • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
  • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız