42 - ONLINE EĞİTİM - Bina Enerji Simülasyonu Eğitimi


Kimler Katılabilir

Mimarlar, İç Mimarlar, Mimarlık ve İç Mimarlık okuyan öğrenciler

Eğitim Süresi

16 saat

Eğitim Ücreti

3500₺ - İZÜ Mensup ve öğrencilerine özel 2100₺

Son Başvuru Tarihi

10 Kasım 2023

Eğitim Yeri

Senkron Uzaktan Eğitim

Eğitim Gün ve Saati


11-18-25 Kasım - 2 Aralık 2023
Cumartesi günleri
Saat : 13:00 - 17:00
Toplam 16 saat

Eğitimin amacı


Binaların tasarım aşamasında  enerji etkinliğini ölçmek, değerlendirmek ve raporlamak üzere bina enerji simülasyonu yönteminin katılımcılara aktarılması.

Eğitimin İçeriği


Energy Plus yazılımı bünyesinde enerji etkin pasif tasarım yöntemleri ile bina erken tasarım aşamasına yönelik uygulamalar yapılacaktır. Bir binanın pasif etkenlere bağlı olarak ısıtma, soğutma yükleri hesabı ve doğal aydınlatma analizleri eğitim programı dahilinde kullanıcılara aktarılacaktır.

Eğitmen


İbrahim Agah TAŞTEMİR

Sertifika / Katılım Belgesi


Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve E-devlet onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Gerekli Belgeler


Nüfus cüzdanı ön yüz fotokopisi

İletişim


0 212 692 89 47
0 212 692 97 82
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr

Notlar


  • İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır. 
  • Bu Eğitim "Senkron Uzaktan Eğitim" yöntemiyle verilmektedir. 
  • Senkron Uzaktan Eğitimlerimiz "Zoom" programı üzerinden yapılmaktadır. 
  • Katılımcılarımızın bu eğitime katılabilmeleri için cihazlarında "Zoom" programı yüklü olmalıdır.
  • Zoom programı üzerinden İZÜSEM Senkron Uzaktan Eğitimine erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımının ve internet iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KATILIMCI'nın sorumluluğundadır.
  • Web sitemizde bulunan tüm online eğitimler, fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, hükümleri uyarınca korunmaktadır. İZÜSEM  web sayfasında duyurulan ve açılan tüm online eğitimlerin digital kayıt ve derslerde kullanılan materyallerinin tamamı veya bir bölümü İZÜSEM'den izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar ve online eğitim alan tüm katılımcılar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
  • Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.
  • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
  • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.
Mobil