10- ONLINE EĞİTİM - Milli (İç) Tahkim Sertifika Programı
Kimler Katılabilir

Eğitim içeriği kısmını inceleyebilirsiniz:


Eğitim Süresi

12 saat


Son Başvuru Tarihi

30 Aralık 2020


Eğitim Gün ve Saatleri

09-10 Ocak 2021

*Bu Eğitim "Senkron Uzaktan Eğitim" yöntemiyle verilmektedir. 

*Senkron Uzaktan Eğitimlerimiz MICROSOFT TEAMS programı üzerinden yapılmaktadır. 

*Katılımcılarımızın bu eğitime katılabilmeleri için MICROSOFT (hotmail, outlook vs.) hesapları olmalı ve bilgisayarlarında MICROSOFT TEAMS programı yüklü olmalıdır.

*Program bilgisayarınızda mevcut değil ise aşağıdaki linkten indirip kurabilirsiniz:
https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-appEğitim Ücreti

750 ₺


Eğitimin Amacı

Milli (İç) tahkim eğitiminin amacı ülkemizde Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında yapılabilen milli (iç) tahkimin genel prensiplerini hem akademik hem de profesyonel olarak değerlendirmek, katılımcıların iç tahkim konularında analiz ve yorum yapabilme yeterliliği mevzuat, doktrin ve Yargıtay Kararlarına göre değerlendirebilmektir.

Katılımcılar, HMK kapsamındaki milli (iç) tahkim ile Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) kapsamındaki milletlerarası (dış) tahkim arasındaki farkları öğrendikten milli (iç) tahkim süreçlerinin usulüne ilişkin unsurlar hakkında ayrıntılı bilgi edinecek, iç tahkim nasıl yapıldığını anlayacak ve bu süreçlere nasıl katılım sağlayabilecekleri incelenecektir.

Öğrenme Çıktıları:

Bu dersi başarıyla tamamlayan katılımcılar:

  • Milli (iç) Tahkim terimi ile neyin kastedildiğini tanımlayabilecektir.
  • Milli (iç) tahkim yürütülmesiyle ilgili temel kanunu, usuli ilkeleri, kuralları ve tahkim şartını tanımlayacak, açıklayabilecek ve somut olaya uygulayabilecektir.
  • Tahkime elverişliliğinin yasal çerçevesini bilecek, hangi konularda tahkime gidemeyeceğinin farkında olacaktır.
  • Hakemin veya Hakem Heyetinin yetkileri ve yetki alanlarının kapsamı ve sınırları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
  • İSTA Hakemlerce Uyulması Gereken Etik Kurallar Belgesi’nin amacını algılayacaktır.
  • Tahkime yargılamasına katılan tarafların hakları, görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Tahkim başlatma, hakemleri atama ve diğer usule ilişkim işlemleri yapabilme yeteneği anlatılacaktır.
  • Tahkim yargılamasının tüm aşamaları ile ilgili mahkemelerinin rolünü bilecektir. Mahkemeler hangi hallerde yardım etmeli, hangi hallerde yargılamaya müdahale etmemelidir?
  • İcra edilebilir bir hakem kararı için neler gereklidir? Türkiye’de hakem kararlarının iptal edilebilme şartları nelerdir? sorularına cevap verebilecek ve icra edilebilir hakem kararı için nelere dikkat etmesi gerektiğini bilecektir.


Eğitim Yeri :

Senkron Uzaktan Eğitim


Eğitim İçeriği :

Milli (İç) Tahkim Sertifika Programına, Hukuk Fakültesi mezunları, Hukuk Fakültesi dışında herhangi bir lisans programından mezun olduktan sonra çalıştıkları iş yerinde sözleşme görüşmelerinden, hazırlanmasından veya her türlü uyuşmazlıkların çözümünden sorumlu iş yeri çalışanları, sorumlu amir, müdür veya şirket sahipleri katılabilir.


Tahkime elverişli olan her türlü ticari veya borçlandırıcı hukuki uyuşmazlıklarının milli  (iç) tahkim yoluyla çözümü konusunda bilgi edinmek, Hukuk Muhakemeleri Kanununa (HMK) göre iç tahkim ile Milletlerarası Tahkim Kanuna (MTK) göre dış tahkim arasındaki farkları belirlemek, Kurumsal olmayan Ad Hoc Tahkim hakkında bilgi edinmek, Türkiye’deki kurumsal tahkim hizmeti sağlayan İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) ve İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM)’ın Tahkim Kurallarını mukayeseli olarak değerlendirebilmek. Tahkim Anlaşmasının nasıl yapılabileceğini öğrenmek, Tahkimin usulü işlemleri hakkında bilgi edinmek, Hakemlerin atanmasından hakem kararlarının taraflara bildirmesine kadar geçecek sürede yapılacak yazılı dilekçeler ve sözlü savunmalar hakkında örnekler sunmak, Hakemlerin ihtiyati tedbire karar verebilme yetkisi, Mahkemelerin Tahkime sunacağı destekler ve Hakem kararlarına karşı iptal davası açılması gibi iç tahkimi ilgilendiren temel konuları mevzuat ve Yargıtay Kararlarına göre değerlendirmek.Eğitmen :

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Serbest


Sertifika / Katılım Belgesi :

Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.

 


Devam Zorunluluğu :

Sertifika programlarında %80 devam zorunluluğu vardır.


Gerekli Belgeler :

TC Kimlik Fotokopisi (ön yüz)


İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 82
0 212 692 89 47

izusem@izu.edu.tr


Notlar :
*İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır. 

*Bu Eğitim "Senkron Uzaktan Eğitim" yöntemiyle verilmektedir. 

*Senkron Uzaktan Eğitimlerimiz MICROSOFT TEAMS programı üzerinden yapılmaktadır. 

*Katılımcılarımızın bu eğitime katılabilmeleri için MICROSOFT (hotmail, outlook vs.) hesapları olmalı ve bilgisayarlarında MICROSOFT TEAMS programı yüklü olmalıdır.

*Program bilgisayarınızda mevcut değil ise aşağıdaki linkten indirip kurabilirsiniz:
https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

*MICROSOFT TEAMS üzerinden İZÜSEM Senkron Uzaktan Eğitimine erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımının ve internet iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KATILIMCI'nın sorumluluğundadır.

*Web sitemizde bulunan tüm online eğitimler, fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, hükümleri uyarınca korunmaktadır. İZÜSEM  web sayfasında duyurulan ve açılan tüm online eğitimlerin digital kayıt ve derslerde kullanılan materyallerinin tamamı veya bir bölümü İZÜSEM'den izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar ve online eğitim alan tüm katılımcılar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.

*Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.

*İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

*İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.

*Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız