28 - ONLINE EĞİTİM - Risk Analizi ve Yönetimi Sertifika Programı


Kimler Katılabilir

İlgi duyan, risk ile ilgili sınav konularını tekrarlamak, işinde ve kariyerinde risk yönetimi/analizi standartlarını ve tekniklerini kullanarak işinin risklerini anlamak ve işini geliştirmek isteyen herkese açıktır.

Eğitim Süresi

8 Saat

Eğitim Ücreti


Son Başvuru Tarihi


Eğitim Yeri

Senkron Uzaktan Eğitim

Eğitim Gün ve Saati


Cumartesi-Pazar
Saat: 10.00 - 14:00

Eğitimin amacı


Karar alma, planlama, uygulama ve hizmet sağlama süreçlerinin önemli bir parametresi olan risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, analizi ve yönetimi sürecinin; en yaygın ve sık karşılaşılan yöntemleri ile ayrıntılı vaka örnekleri ve katılımcılar ile mümkün olduğunca etkileşimli olarak uygulanabilir bir seviyede incelenmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği


 • Giriş ve Tanışma
 • Eğitimin Amacı ve Eğitimden Beklentiler
 • Risk Kavramı
 • Risk İştahı, Kapasitesi ve Toleransı
 • Risk Standartları
 • Risk Yönetimi Döngüsü
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Risk Organizasyonu
 • Risk Türleri
 • Literatüre Geçmiş Örnek Risk Vakaları
 • Risk Değerlendirme Döngüsü
 • Risk Analizi Araç ve Teknikleri
 • Risk Analizinin Uygulama Alanları
 • Risk Göstergeleri
 • Risk Kontrol Listeleri
 • Risk Kayıtları
 • Risk Simülasyonları
 • Risk Senaryo Analizi
 • İş Sürekliliği
 • Acil Durum Eylem Planları
 • Doğal Afetler ve Risk
 • Çok Ölçütlü Karar Verme Risk Analizleri
 • Kalite Yönetimi ve Risk Yönetimi
 • İş Geliştirme ve Risk Yönetimi
 • Kovid-19 Salgını ve Risk Yönetimi
 • Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Risk Yönetimi
 • Gelecekte Risk Yönetimi
 • Yeni Paradigmalar ve Risk Yönetimi (Endüstri 4.0, Büyük Veri-Yapay Zekâ, Çeviklik, Girişimcilik)
 • Örnek Vaka ve Uygulamalar
 • Sonuç ve Değerlendirme

Eğitmen


Dr. Öğr. Üyesi Doğan ŞENGÜL

Sertifika / Katılım Belgesi


Eğitimi tamamlayan ve eğitim sonunda yapılacak değerlendirmede başarılı olan katılımcılara, en geç bir ay içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından, sertifika verilir.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler


Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Ön yüz)

İletişim


0 212 692 89 47
0 212 692 97 82
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr

Notlar


 • İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır. 
 • Bu Eğitim "Senkron Uzaktan Eğitim" yöntemiyle verilmektedir. 
 • Senkron Uzaktan Eğitimlerimiz MICROSOFT TEAMS programı üzerinden yapılmaktadır. 
 • Katılımcılarımızın bu eğitime katılabilmeleri için cihazlarında MICROSOFT TEAMS programı yüklü olmalıdır.
 • Program bilgisayarınızda mevcut değil ise aşağıdaki linkten indirip kurabilirsiniz:
  https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
 • MICROSOFT TEAMS üzerinden İZÜSEM Senkron Uzaktan Eğitimine erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımının ve internet iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KATILIMCI'nın sorumluluğundadır.
 • Web sitemizde bulunan tüm online eğitimler, fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, hükümleri uyarınca korunmaktadır. İZÜSEM  web sayfasında duyurulan ve açılan tüm online eğitimlerin digital kayıt ve derslerde kullanılan materyallerinin tamamı veya bir bölümü İZÜSEM'den izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar ve online eğitim alan tüm katılımcılar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
 • Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.
 • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.