izulogo

Fakülte Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu dekanlığa bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

EKİBİMİZ

Fakülte Sekreterleri

Eğitim Fakültesi

Tolga MAR

egitim@izu.edu.tr

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kübra ANAŞ

muhendislik@izu.edu.tr

Hukuk Fakültesi

Ali AYTEKİN

hukuk@izu.edu.tr

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Latif ÇAKMAK

itbf@izu.edu.tr

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ferhan ÇETİN

iybf@izu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Büşra MARANGOZ

saglik@izu.edu.tr


İslami İlimler Fakültesi
 
Muhammed ZENGİN  islami@izu.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

Sadık DÖKLÜ

besyo@izu.edu.trBölüm Sekreterleri

Eğitim Fakültesi

 İdris SOYLU

Eğitim Fakültesi
Ömer KÖSE

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yasin ŞAHİN

Büşra MARANGOZ

Kasım SARAY

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yasin MASLAK
Gözde ŞEN

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Gülseren KAPICIOĞLU


GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

• Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,

• Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,

• İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

• İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,

• Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,

• Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

• Birin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,

• İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,

• Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

• Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,

• Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,

• Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.