izulogo

Fakülte Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu dekanlığa bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Fakültesi
Fakülte Sekreter V.
E-Mail: dekanlik.ef@izu.edu.tr
Tel: 0212 692 8946
Bölüm Sekreteri
E-Mail: dekanlik.ef@izu.edu.tr
Tel: 0212 692 8656
Bölüm Sekreteri
E-Mail: dekanlik.ef@izu.edu.tr
Tel: 0212 692 8790

HUKUK FAKÜLTESİ

 
Fakülte Sekreteri

E-posta: hukuk@izu.edu.tr
Telefon: 0 212 692 88 17
 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Sekreteri

E-posta: yasin.maslak@izu.edu.tr
Telefon: (0212) 692 89 50

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
- Sosyoloji,
- Tarih.
- Psikoloji,
- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Görsel İletişim Tasarımı.

Bölüm Sekreteri

Telefon :(0212) 692 95 66
E-posta: ibrahim.bayraktar@izu.edu.tr

                               

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

 

Fakülte Sekreteri


E-posta: latif.cakmak@izu.edu.tr
Telefon: 0 212 692 96 24

Bölüm Sekreteri

E-posta: ali.akkas@izu.edu.tr
Telefon: 0212 692 95 32

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Sekreteri 

E-posta: iybf@izu.edu.tr 
Telefon: 0 212 692 98 63
 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Sekreteri V.

E-posta: y.sahin@izu.edu.tr
Telefon : 0212 692 87 68

Bölüm Sekreteri

E-posta: harun.eken@izu.edu.tr
Telefon: 0212 692 86 90

Bölüm Sekreteri

E-posta: mustafa.albayrak@izu.edu.tr
Telefon: 0212 692 86 62

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Sekreteri

E-posta: saglik@izu.edu.tr
Telefon: 0 212 692 88 39

Bölüm Sekreteri
Tel: 0212 692 86 50
E-mail: saglik@izu.edu.tr

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Sekreteri

E-posta: sporbilimleri@izu.edu.tr 
Telefon: 0 212 692 87 18

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 • Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,
 • Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,
 • İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
 • İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,
 • Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Birin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,
 • İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,
 • Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,
 • Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak.

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.