izulogo

Sağlık Merkezi

HAKKIMIZDA

Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu’nun ve Üniversite Yönetiminin yapacağı plan ve programları uyarınca, öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması; bu amaçla, üniversitenin genel olanakları ve bütçe olanakları nispetinde, sağlık tesislerinin yapılması ve işletilmesiyle yükümlüdür.

Bu doğrultuda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı hizmet verdiği kesimin tamamının, yapılan tesislerden ve düzenlenen faaliyetlerden; danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları ve engelli öğrencilerimizin yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırıcı, aynı zamanda da eğitim ve öğretiminin desteklenmesi amacıyla, araştırma ve uygulama yapmayı hedef edinmiştir. 

Sağlık Merkezi

Öğrenci, akademisyen ve çalışanlarımızın sağlığı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi oldukça önemlidir. Kampüs içerisinde yer alan Sağlık Merkezi, tedavi edici ve koruyucu hekimlik hizmetleri sunar.

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle 2 no.’lu Aile Hekimliği olarak da hizmet veren İZÜ Sağlık Merkezi, bir sağlık ocağının sahip olduğu tüm yetki ve donanıma sahip. İki yataklı müşahade odası, muayene odası, doktor ve hemşire odalarının bulunduğu merkezden başta tüm öğrenciler olmak üzere akademisyenler ve çalışanlar faydalanabiliyor.

Bünyesinde bulunan muayene odasında gerekli müdahalenin yapıldığı sağlık merkezimizde, gerektiği takdirde hastalarımız müşahede altında tutulur. Farklı uzmanlık gerektiren durumlarda ise hastalar hastanelere sevk edilir.

Yakın zamanda hizmete girecek olan Sağlık Merkezi Laboratuvarında ise hastalardan alınan kan ve idrar örnekleri tetkik edilir ve yapılan tespitin ardından tedavi süreci başlar.

EKİBİMİZ

 

Neslihan TEKE, Uzman Doktor
Telefon: 0 (212) 692 87 27
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: neslihan.teke@izu.edu.tr

Süheyla ER, Hemşire
Telefon: 0 (212) 692 96 59
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: suheyla.er@izu.edu.tr