izulogo

Proje Birimi

HAKKIMIZDA

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi' nin araştırma potansiyelini arttırmak, araştırma projelerine destek sağlamak amacı ile 2014 yılında Araştırma, Geliştirme, ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarını yürütmek için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Projeler Koordinatörlüğü kurulmuştur. Projeler Birimi;  Projeler Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. Projeler Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu, Projeler Koordinatörlüğü'nün İcra Kurulu olup, Üniversite Araştırma Kurulu tarafından alınan stratejik kararların icra edilmesi ve alınan bu kararlar doğrultusunda oluşturulan projelerin hazırlanması, incelenmesi, yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlar.

Üniversite Araştırma Kurulu, Projeler Koordinatörlüğü’nün en üst karar organı olup, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi stratejik planına uygun olarak üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinler arası çalışmaların belirlenmesi ile geliştirilmesinin teşvik edilmesini, öğretim elemanı kadrosunun ve öğrencilerin araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını, bilim ve sanat ürünleri ile kültürel etkinliklerin geliştirilmesini ve uygulama projelerinin teşvik edilmesini, ulusal ve uluslararası boyutlarda üniversitenin etkinliğinin arttırılmasını, ilgili fakülte, bölüm, akademik birim, enstitü ve merkezlerin yönerge kapsamında koordinasyonu ile üniversite düzeyinde işbirliğini sağlar. Kurul Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından seçilen bir üye, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ve Projeler Koordinatörü’nden oluşur.

AMAÇ

Projeler Koordinatörlüğümüz kurum içi, ulusal ve uluslararası tüm araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık projelerinin yönetimine ilişkin oluşum, takip ve kontrol mekanizmalarının yürütülmesi ve izlenmesi ile gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi; kaliteli eğitim verme çabalarının yanında ve buna paralel olarak, Türkiye’nin teknoloji birikimine katkıda bulunmak amacı ile araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarını kuvvetle desteklemektedir. Proje Koordinatörlüğünün bu kapsamda temel hedefi tüm AR-GE desteklerinin daha üretken ve verimli olarak uygulanmasıdır.

Proje Koordinatörlüğü’nün temel misyon bileşenleri şunlardır:

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi içinde Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve
 • Danışmanlık Projelerinin gelişimi ve teşviki için uygun bir ortam hazırlamak,
 • Bilim ve teknolojik birikim içinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin katkısını arttırmak,
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi içindeki çeşitli projelerle ilgili sinerji sağlamak,
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi içindeki çeşitli projeler arasında sağlanacak eşgüdüm ile verimliliği arttırmak,
 • Türkiye’nin AB süreci içinde artması olası görünen AR-GE harcamalarından en üst düzeyde yararlanmak.

EKİBİMİZ

Dr. Osman Arslan, Projeler Koordinatörü/TTO Koordinatörü

Telefon:  0 (212) 692 89 72 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: o.arslan@izu.edu.tr


Engin Özkan,
TTO Müdürü Vekili

Telefon: 0 (212) 692 87 04  
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: engin.ozkan@izu.edu.tr

HİZMETLERİMİZ

 • Projeler Koordinatörlüğü'nün hizmetlerinden bazıları; Üniversite’de var olan veya yapılan çalışmalarla elde edilen deneyimin, tecrübenin ve bilginin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu sayede Üniversite’de yapılmakta olan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan teknolojinin veya sonuçların, ticari değer kazanarak,  ihtiyaç duyan kurum/kuruluşlarca kullanılmasını sağlamaktır.
 • Düzenlenen seminerlerle, toplantılarla ve birebir görüşmeler ile akademik personelin ve kurum/kuruluşların mevcut ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması,
 • Yeni destek programları hakkında ve başvuru tarihi yaklaşan mevcut destek programları hakkında duyurular gerçekleştirilerek, akademik personelin ve kurum/kuruluşların bilgi sahibi olmalarını sağlanması ve destek programı başvuru tarihlerinin kaçırılmasının engellenmesi,
 • Akademik personele, destek programlarının başvuru ve yürütme sürecinde yardımcı ve yol gösterici olarak, akademik çalışmalarına hız kaybetmeden devam etmelerinin sağlanması,
 • Akademik çalışmalarla üretilen bilginin ve çalışmaların çıktısının, kullanım alanının bilimsel yayınlarla sınırlı kalmaması, sanayide yoğun bir şekilde kullanılarak ticari değere dönüşmesinin sağlanması ve bu çalışmaların akademik personelin ve sanayinin çalışmalarının devamı için kaynak sağlaması,
 • Akademik personelin çalışmalarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek, mümkün olan en kısa sürede ticari değere, ürüne dönüşmesinin sağlanması,
 • Farklı disiplinlerdeki kişilerin, kurum/kuruluşların arasındaki bağlantının kurularak güç birliğinin sağlanması ve verimliliğin arttırılması,
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojinin/ürünün ülkemizde üretilmesi sağlanarak, yurtdışına olan bağımlılığın mümkün mertebede azaltılması.