izulogo

Satınalma Müdürlüğü

Taner KARAALİ, Satınalma ve Destek Hizmetleri Müdürü

Telefon: 0 (212) 692 98 60 

Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: taner.karaali@izu.edu.tr

Habil ADIGÜZEL, Satın Alma Uzmanı

Telefon: 0 (212) 692 98 60
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: habil.adiguzel@izu.edu.tr

Serhat ERACUN, Kargo Sorumlusu

Telefon: 0 (212) 692 97 16
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: serhat.eracun@izu.edu.tr

Atilla KEMAN, Uzman

Telefon: 0 (212) 692 97 71
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: atilla.keman@izu.edu.tr 

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 

 • Üniversitemize verilen destek hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin zamanında ve düzenli temini Satınalma birimimiz tarafından yapılır. Satın alma işlemleri alınacak hizmet ya da malzemelerin yaklaşık maliyetlerine bakılarak ihale veya doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilir.
 • Yapılacak hizmetlerin zamanında, aksatılmadan ve tahsis edilen kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi için Satınalma birimimiz, doğrudan temin ve ihale yoluyla hizmet ve mal alımı yapabilmektedir.
 • Satınalma birimimizin başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır;
 • Her türlü demirbaş ve mefruşat alımı yapmak,
 • Her türlü temizlik malzemesi alımlarını yapmak,
 • Eğitim birimlerinde kullanılmak üzere her türlü malzemenin teminini yapmak,
 • Hizmet alımı ihalelerini yapmak,
 • Büro, işyeri makine ve teçhizat (bilgisayar dahil) alımlarını yapmak,
 • Makine-teçhizat, cihaz, bilgisayar ve taşıtların bakım onarımları ile bunların gerektirdiği yedek parçaların alımı,
 • Her türlü bilgisayar yazılımı ve elektronik ortamda bilgiye ulaşım hizmeti alımı,
 • Birimlerin ve Başkanlığımız talepleri doğrultusunda kamera, fotokopi, gibi makine teçhizatın bakım sözleşmelerinin yapılması.