izulogo

Yazım Kuralları

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM VE YAZIM KILAVUZU

1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) Eğitim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda iki defa (haziran ve aralık aylarında) online olarak yayımlanır.

2. Makaleler, İZU Eğitim Fakültesi Dergisi’ne http://dergipark.gov.tr/ aracılığıyla yüklenir. Makalelerin yazar tarafından  sisteme yüklenmesi makalenin yayımlanma başvurusu olarak kabul edilir. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.

3. İZU Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan makalelerle ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir.

4. İZU Eğitim Fakültesi Dergisi gönderilen makaleler için düzeltme önerisi yapmak, makaleleri yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

5. Yayım dili İngilizce veya Türkçedir. Türkçe yazılan  makalelerde İngilizce genişletilmiş özet istenmektedir.

6. Dergipark sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 3-5 kelimelik anahtar kelimeler/keywords Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

7.  Yazarların kabul edilen makalelerinin yurt dışında da atıf alabilmesi için makalelerin abstract bölümünden sonra “EXTENDED ABSTRACT (genişletilmiş özet)” başlığı adı altında en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan İngilizce genişletilmiş özet hazırlanması istenir. Makalenin ana başlıklarının genişletilmiş özette yer alması gerekir.

8. Makalenin başlığının altında yazarlar ile ilgili bilgilere (ad-soyad) yer verilmemelidir. Makalenin hangi araştırmacı tarafından dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebilmektedir. Bu bilgiler, makaleler kabul edildikten sonra, makalelere editör tarafından eklenecektir.

9. Makaleler, http://dergipark.gov.tr/iszuefd adresindeki Makale Gönder sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Makalelerde birden çok araştırmacı varsa sistemin ikinci aşamasının“Yazar Ekle” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme yüklendikten sonra hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda düzeltmeler istenebilir.

10. Kabul edilen makaleler First Online olarak yayımlanır.

YAZIM KURALLARI

Başlık, makalenin içeriğini yansıtmalı, Times New Roman, 12 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.

Özet, makalenin başında, en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan, konuyu kısaca Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) ifade eden bölümdür. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapılmadan 10 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Ana Metin: A4 boyutunda, Microsoft Office Word belgesine, Times New Roman yazı stili ile 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfa numarası verilmemelidir. Makale metninde paragraf girintisi yapılmamalı, paragraf aralarında 1 satır (12 nk) boşluk bırakılmalıdır.

Bölüm Başlıkları: Makalede ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıklar numaralandırılmaz.

Tablolar ve Şekiller: Tabloların ve şekillerin numarası ve başlığı metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun üzerine; şekil numarası ve isimleri ise şekillerin altına yazılmalıdır. Tablo numaraları ve başlıkları iki yana yaslanmalı; şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü olmalı ve resim adlandırmalarında, şekil kurallarına uyulmalıdır.

Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makaleler için aşağıda örnek alıntı ve gönderme örnekleri verilmiştir. Parantez içinde kaynaklara atıf yapmak ve kaynakça oluşturmak için American Psychological Assocition (Amerikan Psikoloji Derneği/APA) esas alınmıştır. Bu nedenle bu kılavuzda yer almayan kurallar için APA yazım kılavuzunun kuralları geçerlidir. Araştırmacıların bu kurallara uyması gerekir. Metin içinde 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar, soldan 1 cm  daraltılarak 10 punto olarak blok şeklinde yazılmalıdır.

KAYNAKÇA, 10 punto 1 satır aralığı ile metnin sonunda yer almalıdır. Metin içinde kullanılan tüm kaynaklar KAYNAKÇA’da belirtilmelidir. Atıfta bulunulan kaynaklar, yazar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakçada soldan 1 cm girinti verilmelidir.

JEL CODES