izulogo

İletişim

Teknik İletişim

Arş.Gör. Elif AKTAŞ 
E-posta: e.aktas@izu.edu.tr 

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KADIOĞLU ATEŞ 
E-posta: hatice.kadiogluates@izu.edu.tr 

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGENEL 
E-posta: mustafa.ozgenel@izu.edu.tr 

Editör

Prof.Dr. İbrahim GÜNEY 
E-posta: ibrahim.guney@izu.edu.tr 

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Arif KIRKIÇ 
E-posta: kamil.kirkic@izu.edu.tr 

Teknik İletişim

Arş.Gör. Nurbanu ŞAHİN HATİPOĞLU 
E-posta: nurbanu.sahin@izu.edu.tr