izulogo

Amaç ve Kapsam

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin amacı eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları yayımlamak,eğitim alan yazınına katkı sağlamaktır. 

Eğitim alanında nicel, nitel ve karma yöntemlerle yapılan eleştirel, değerlendirme, meta analiz çalışmalarını özgün fikirler ve model önerilerini de içeren bilimsel makaleler derginin yayın kapsamındadır.