izulogo

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Üniversitemiz, dünyaya evrensel bir perspektifle bakabilmek, ne istediğini bilmek, nereye gideceğini planlamak, hangi amaca hizmet edeceğini idrak etmek için kuruldu.

İZÜ bir medeniyet koşusunun adıdır. Ülkemizin bilim sanat ve fikri hayatımızda yol ayrımında bulunmasının bir ürünü olarak ortaya çıkan yarım yüzyıllık kurucu vakfımızın iradesi ve birikimi 2011 yılında bir üniversiteye dönüşmüştür.  

Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek amacıyla yolculuğa çıkan İZÜ, kısa zamanda uluslararası bir araştırma üniversitesi olma noktasına gelmiştir.

İZÜ verilen eğitimin yanında kültür, sanat ve spor dallarında siz gençlerin istediğiniz bir hayatı biçimlendirmenize katkı sağlamaktadır.  Kendi kararlarını verebilen, güçlü bireyler olabilmeniz için bu eşsiz kampüste kendinizi geliştirmek ve olgunlaştırmak için öğrenci etkinliklerini hayata geçirebileceksiniz.

Öğrencilerimizi hayata hazırlamak onlara mezun olmadan staj, kariyer ve gelişim programları düzenleyerek bir adım önde olmalarını sağlamak, en az eğitim kadar önemsediğimiz konulardan biridir. Kampüs içerisinde adeta bir fanusun içinde hayattan ve ülke şartlarından kopuk yetişmek olumlu netice vermeyeceğinden bunu aşmak için el birliğiyle çalışmalar yürütmekteyiz.

Yüksek lisans ve doktora programlarımızla aldığınız eğitimi daha üst bir lige çıkarmak da mezuniyet sonrası için önem arz etmektedir.

Bilim ile bilgeliği harmanlayan dünyaya açık, sorgulayan ve yenilik fikrine aşina geçlerin eğitim gördüğü bir üniversitede ‘kişi için ancak çalıştığının karşılığı vardır’ düsturu ile hareket eden, insanları seven, inandığı ilkeler için mücadele eden bir gençlik oluşturmak ülküsünü taşıyoruz.

Bu heyecanı birlikte yaşamaya var mısınız?