İSTAM (Tasavvuf Araştırmaları Merkezi)  

İletişim

E-posta: istam@izu.edu.tr
Telefon: 0212 692 88 12