Hakkımızda

İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi, kısa adıyla İSTAM, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde 31 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ilanı ile resmen kurulmuştur. Merkez bünyesinde seminerler, konferanslar, paneller, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlecektir. Tasavvuf alanında araştırma yapacak yerli ve yabancı akademisyenlere uygun ortamı sağlamak ve tasavvuf araştırmalarının üst düzey akademik bir çerçevede hazırlanmasına katkıda bulunmak İSTAM’ın amaçları arasındadır. Akademik araştırmalar neticesinde elde edilecek ürünlerin (makale, kitap, süreli yayın, sesli ve görsel yayın vb.) geniş kitlelere ulaştırılması da bu doğrultuda yerine getirilmesi hedeflenenler arasındadır. Ayrıca araştırmacıların faydalanabileceği zengin içerik ve dokümana sahip tasavvufa dâir gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde neşredilen yayınları da içeren bir Tasavvuf Kütüphanesi de merkez bünyesinde tesis edilmiştir.