IV. İslam Ekonomisi ve Finansı Kursu

4. İslam Ekonomisi ve Finansı Kursu
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZUİSEFAM) ülkemizde üniversite düzeyinde bu alanda kurulmuş ilk araştırma merkezidir. Merkezimizin temel amacı; İslam ekonomisi ve finansı konularında akademik çalışmalar yapmak, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretip uygulama modelleri geliştirmek, seminer ve konferanslar düzenleyerek öğrenciler, araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorumlamalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda merkezimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İslam Ekonomisi ve Finansı Kursu, 25-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İZÜ Halkalı Merkez Kampüsündeki binamızda yapılacaktır. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde okuyan lisans öğrencilerinin katılacağı program, uygun görülmesi halinde TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. 40 saatlik eğitimin verileceği programın sonunda bir sınav yapılarak başarılı olanlara sertifika dağıtılacaktır.  

Katılım Koşuları:

  1. İslam Ekonomisi ve Finansı Kursu’na Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir bölümünde öğrenim gören 35 yaşın altındaki lisans öğrencileri kayıt formunu doldurarak müracaat edebilir. İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi ile diğer sosyal bilim dallarında okuyan öğrencilerine öncelik tanınacaktır.

  2. Bu programa daha önce katılanlar müracaat edemez. Ön kayıtlar için son müracaat tarihi 30 Kasım 2016’dır. Katılmaya hak kazananların asil ve yedek listesi 15 Aralık 2016 tarihinde açıklanacaktır. Yedek listesinde yer alanların katılım durumu ise 15 Ocak 2017 tarihinde ilan edilecektir.

  3.  Başvuruların 60 kişiyi aşması durumunda sırasıyla; not ortalaması yüksek olanlara, üst sınıflara ve farklı şehir/üniversitelerden müracaat edenlere öğrencilere öncelik tanınacaktır.

  4. Program ücretsiz olup, iaşe, ulaşım-konaklama ve kırtasiye giderleri için projenin onaylanması halinde TÜBİTAK desteği kullandırılacaktır. Sonuçların Ocak 2017 ortasında ilan edilmesi beklenmektedir.

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof.Dr. Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi

Doç.Dr. Hakan Sarıbaş, Bülent Ecevit Üniversitesi

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Ders Veren Öğretim Üyeleri

DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PROGRAM

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI KURSU PROGRAMI

25-29 Ocak 2017 / İSTANBUL

Adres: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Halkalı Cad. Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

Ar. Gör. M. Bedrettin Toprak / Ar.Gör. Ozan Maraşlı
Telefon  : +90 (212) 692 98 93
E-posta : izuisefam@izu.edu.tr