NOT: Doktora Tez Önerisini yazım kılavuzuna göre hazırlayan öğrenci; Yukarıda bulunan Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Formunu tez önerisi ile birlikte Tez İzleme Komitesi Üyelerine imzalattıktan (Tez Önerisinin tüm sayfaları dahil) sonra Enstitü Sekreterliğine teslim eder.