Türkçe

English

Arabic

Tez Danışmanı Talep Formu

Thesis Supervisor Demand Form

نموذج طلب اختيار مشرف للرسالة

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

Supervisor Change Form

نموذج طلب تغيير مشرف الرسالة ماجيتسير/دكتوراه

Tez Öneri Formu

Thesis Proposal Form

نموذج اقتراح موضوع وخطة الرسالة

Tez Başlığı Bildirim Formu

Thesis Subject Notification Form

نموذج طلب تحديد عنوان رسالة الماجيستير

Tez Başlığı Değişiklik Formu

Thesis Subject Change Form

نموذج طلب تغيير عنوان رسالة الماجيستر

Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

Form of Thesis Delivery to Jury Members

نموذج طلب تسليم الرسالة لأعضاء هيئة المناقشة ماجيتسير/دكتوراه

Tez Jürisi Oluşturma Formu

Thesis Jury Assignment Form

نموذج طلب تشكيل لجنة مناقشة الرسالة

Tez Sınav Tutanağı

Thesis Examination Minute

نموذج تقرير امتحان رسالة الماجيستير

Tez Teslimi Ek Süre Formu

Thesis Delivery Extension Form

نموذج طلب مدة إضافية لتسليم الرسالة ماجيستير/دكتوراه

İntihal ve Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Dilekçesi

Plagiarism and Thesıs/Project Writing Rules Suitablity Petition

طلب تدقيق وموافقة الرسالة لقواعد الانتحال وكتابة الرسائل الجامعية.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Geçiş Dilekçesi

Petition of Transition to Non-Thesis Master Program

طلب الانتقال إلى برنامج الماجيتسير بدون رسالة

Lisansüstü Yayın Bildirim Formu

 

 


ÖNEMLİ UYARI
Yüksek Lisans Tez Öneri Formunu doldururken; Tez Başlığınızın Türkçe ve İngilizce'sini aşağıdaki örnekteki gibi her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazmanız gerekmektedir.

ÖRNEK
-Tez Başlığı:
 Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Algılanan Stres ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

-Thesis Title: 
The Investigation of the Relationship Between Problem Solving Skills, Perceeived Stress and Life Satisfaction Levels of High Schools Students.