Türkçe

English

Arabic

Tez Danışmanı Talep Formu

Thesis Supervisor Demand Form

نموذج طلب تعيين مشرف للرسالة ماجستير/دكتوراة

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

Supervisor Change Form

نموذج طلب تغيير مشرف الرسالة ماجيتسير/دكتوراة

Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

Qualification Exam Application Form

نموذج طلب التسجيل لامتحان الكفاءة

Yeterlik Jürisi Belirleme Formu

Qualification Exam Committee Assignment Form

نموذج طلب تحديد لجنة اختبار الكفاءة

Yeterlik Sınav Tutanağı Formu

Qualification Exam Minute

نموذج تقرير نتيجة اختبار الكفاءة

Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu

Establishment of Phd Dissertation Monitoring Committee Form

نموذج طلب تشكيل لجنة الإشراف على الرسالة

Tez Öneri Savunma Tutanağı Formu

Dissertation Proposal Defense Minute Form

نموذج تقرير مناقشة خطة رسالة الدكتوراه

Tez İzleme Raporu

Dissertation Monitoring Report

نموذج تقرير متابعة تقدم رسالة الدكتوراه

Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

Form of Thesis Delivery to Jury Members

نموذج طلب تسليم الرسالة لأعضاء هيئة المناقشة ماجيتسير/دكتوراه

Tez Savunma Sınav Jürisi Oluşturma Formu

Dissertation Defense Examination Jury Assignment Form

نموذج طلب تشكيل لجنة امتحان مناقشة رسالة الدكتوراه

Tez Sınav Tutanağı

Dissertation Defense Examination Minute

نموذج تقرير امتحان رسالة الدكتوراه

Tez Teslimi Ek Süre Formu

Thesis Delivery Extension Form

نموذج طلب مدة إضافية لتسليم الرسالة ماجيستير/دكتوراه

İntihal ve Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Dilekçesi

Plagiarism and Thesıs/Project Writing Rules Suitablity Petition

طلب تدقيق وموافقة الرسالة لقواعد الانتحال وكتابة الرسائل الجامعية.

Lisansüstü Yayın Bildirim Formu

 

 

Tez Danışmanı Değişiklik Formu(Tez İzleme Sürecinde)


ÖNEMLİ UYARI
Doktora Tez Öneri Savunma Tutanağı Formunu doldururken; Tez Başlığınızın Türkçe ve İngilizce'sini aşağıdaki örnekteki gibi her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazmanız gerekmektedir.

ÖRNEK
-Tez Başlığı:
 Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Algılanan Stres ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

-Thesis Title: The Investigation of the Relationship Between Problem Solving Skills, Perceeived Stress and Life Satisfaction Levels of High Schools Students.