Türkçe

English

Arabic

Kayıt Silme Talebi Dilekçesi

Petition of Master/PhD Registration Cancelation

طلب ترقين (مسح) القيد

İntihal ve Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Dilekçesi

Plagiarism and Thesıs/Project Writing Rules Suitablity Petition

طلب تدقيق وموافقة الرسالة لقواعد الانتحال وكتابة الرسائل الجامعية.

Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

Registration Form to Scientific Preparation

نموذج استمارة التسجيل في البرنامج التحضيري

Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

Petition of Master/PhD Suspend Study

طلب تجميد القيد (إيقاف مؤقت)

Enstitü Dilekçe

Institute Petition

طلب عام للمعهد

Ders Muafiyeti Formu

Course Exemption Form

نموذج طلب الإعفاء من الدروس ماجيستير/دكتواه

Lisansüstü Yayın Bildirim Formu