Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri kutuphane 

Halil İnalcık Araştırma Merkezi bünyesinde, 5 yeni basılı yayının literatüre kazandırılması için hazırlıklar devam etmektedir.

 

2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar:

“Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi’nin Öncüleri” Kitap

Halkalı Ziraat Mektebi Mecmuası (7 Sayı) Transkripsiyon

“Tarihin Ana Dalları Akademik Eğitim Programı” Kitapçık

“Selçuklu Araştırmaları Paneli” Kitapçık

 

Merkez Sağ Üçlemesi Belgesel Serisi

-Kırat (Adnan Menderes)
-Demir El (Süleyman Demirel)
-Tonton Demokrat (Turgut Özal)