Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri kutuphane 

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Tarih, hukuk, iktisat, edebiyat ve sosyolojik araştırmalar gibi toplum bilimleriyle ilgili alanlarda; aşağıda belirtilen türlerde nitelikli projelere imza atmak.

Seminer / Konferans,

Sempozyum / Panel / Kongre,     

Açık Oturum / Münazara / Webinar,

Araştırma / İnceleme Projeleri

Eğitim Programları,

Sertifikalı Eğitim Programları,

Atölye, Sergi ve Kurs Çalışmaları

Tarih, hukuk, iktisat, edebiyat ve sosyolojik araştırmalar gibi toplum bilimleriyle ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak.

Merkezin amaçları doğrultusunda uluslararası nitelikte kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, araştırmacıların çalışma ve uygulamalarına sunmak.

Yeni araştırma ve uygulama teknolojilerini izlemek ve uygulamak, araştırma ve geliştirme çalışmalarının nitelikli düzeyde yapılmasına katkıda bulunmak.

Tarih, hukuk, iktisat, edebiyat ve sosyolojik araştırmalar gibi toplum bilimleriyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.