Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri kutuphane 

Üniversitemizde Prof. Dr. Halil İnalcık'ın 100. doğum yılı münasebetiyle, kendisinin aziz hatırasına 2016 yılında kurulan olan Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, onun akademik çalışma esaslarını takip ederek ortaya koyduğu eserleri yeni nesillere aktarmakla kalmayacak, onun ekolünün de en yakın takipçisi olacaktır. Yalnızca tarih alanında değil, hukuk, iktisat, coğrafya, İslami ilimler, edebiyat alanlarında da verdiği eserler dünyadaki çoğu üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Eserleri pek çok dile tercüme edilmiştir. Onun akademik çalışma esaslarını vizyonu ve misyonu haline getiren Araştırma Merkezi, İnalcık ekolünü kendi içinden yetiştirdiği neferler ile yaşatmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

İZÜ bünyesinde kurulan Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bir ilmi figür olarak Prof. Dr. Halil İnalcık'ı rehber edinerek ve tarih başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerdeki her türlü çalışmayı yapacak kapasitede donatılmıştır. Yapılacak çalışmalar ile gelecek nesillere onun metodolojisi azami ölçüde aktarılmaya çalışılacaktır.

Türkiye’nin tarihi, kültürel ve eğitim alanlarındaki gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli öğrencilerin/adayların gelişimlerine katkı sağlamak, Türk tarihçiliğini ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli şekilde ilerleten akademik çalışmalarda bulunmak amaçlanmaktadır.

İnalcık’ın 100. Yaşına bir armağan olarak telakki edilecek araştırma merkezinin bu tür çalışmalar için örnek teşkil edeceği muhakkaktır.

Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi tanıtım videosu 
https://www.youtube.com/watch?v=WyopjOzISUU