Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri kutuphane 

Prof. Dr. Halil İnalcık

Prof. Dr. Halil İnalcık ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki bilim adamlarından biridir. İnalcık, akademik hayatta geçen yıllarında, sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde saygın bir yer edinmiştir. Ankara Üniversitesi DTCF’nden emekli olduktan sonra Chicago Üniversitesi’ndeki hocalığı ona yeni bir çalışma dönemi kazandırmıştır. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nde kurduğu Tarih bölümü, akademik hayatının en verimli çağını ülkesinde geçirmesini sağlamıştır. Bu 75 sene içinde yazdığı eserlerin sadece sayıca değil, ilmi olarak çok üst seviyede olması, ona kolay kolay hiçbir bilim adamının erişemeyeceği bir şöhret, itibar ve daha da önemlisi, ekolünü sürdürecek öğrenciler yetiştirmesine vesile olmuştur.

Dünyanın pek çok yerinde bir Halil İnalcık ekolünden bahsedilecek seviyede araştırmalar yapmış ve bunlar kabul görmüştür. Kendine has çalışma usulü, ilmi tarafsızlığı, bildiği lisanlara ait literatürü hakkıyla değerlendirmesi onun en kayda değer hasletlerindendir. Bugüne kadarki çalışmalarına atfen 22 ayrı üniversiteden fahri doktora payesi tevcih edilmiştir. Ayrıca İnalcık, Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bilim insanı arasında gösterilirken Türk, Amerikan, İngiliz, Sırp ve Arnavutluk akademilerine üye seçilmiştir. 2011 yılında İslam dünyasının Nobel’i kabul edilen Kral Faysal ödülüne layık görülmesi, daha önce yurtdışındaki akademi üyeliklerinin yanında ilmi kıymetini adeta taçlandırmıştır. "Şeyh-ül Müverrihin" yani "Tarihçilerin Şeyhi" veya "Kut'ül Müverrihin" sıfatlarının da sahibidir.

İnalcık, yetiştirdiği öğrencilerle de Türk tarihçiliğine değerli katkılarda bulunmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Halil İnalcık, 26 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir.