Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri kutuphane 

27.10.2020

Osmanlı Sosyo-Ekonomik Araştırmalarında Öncü “Halil İnalcık” Konferansı / Prof. Dr. Mehmet Bulut

 

17.11.2020

Osmanlı ve Cumhuriyet Devrinde “Ermeni Sorunu” Konferansı / Prof. Dr. Kemal Çiçek

 

15.12.2020 - 21.12.2020

Tarihin Ana Dalları Akademik Eğitim Programı

Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı / Prof. Dr. Turhan Kaçar

Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı / Prof. Dr. Erkan Göksu

Yeni Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı / Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı / Prof. Dr. Vahdettin Engin

Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı / Prof. Dr. Cezmi Eraslan

İktisat Tarihi / Prof. Dr. Mehmet Bulut

Tarih Yazımı ve Türkiye’de Tarihçilik / Prof. Dr. Ahmet Şimşek

Türkoloji / Prof. Dr. Ali Akar

 

17.03.2021 - 18.03.2021

Çanakkale Zaferi Anma Paneli

Çanakkale Öncesi Umumi Harp / Prof. Dr. Cezmi Eraslan

Deniz ve Kara Muharebeleri / Doç. Dr. Beytullah Kaya

Harp Coğrafyası Araştırmaları / Dr. Barış Borlat

Çanakkale Ruhu ve Mücadelesi / Dr. Selim Erdoğan

Çanakkale Tarihi Alan Oryantasyon / Mustafa O. Yurdal

Çanakkale Özel Konseri / Sanatçı Ender Doğan

 

09.04.2021

Mimar Sinan’ı Anma ve Anlama Programı

Medeniyet Yorumunda Sinan / Prof. Dr. Sadettin Ökten

Mimari Yorumunda Sinan / Doç. Dr. Aras Neftçi

Edebi Yönüyle Sinan / Yazar Sultan Polat

23.04.2021

101. Yılında TBMM 

Meclis’e Giden Yol / Tarihçi-Yazar İlkin Başar Özal

Milletin Meclisi / Tarihçi-Çevirmen Tolga Gerger

 

01.05.2021

Mehmet Genç’i Anma ve Anlama Paneli

/ Prof. Dr. İdris Bostan / Prof. Dr. Sadettin Ökten / Prof. Dr. Mustafa Öztürk / Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu / Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Bulut

 

19.04.2021 - 10.05.2021

Genç Tarihçiler Kulübü Çeviri Birimi

İngilizce Söyleşileri / Akademisyen - Çevirmen Barbaros Uzunköprü

Arapça Söyleşileri / Editör - Mütercim Ebru Karalar

Farsça Söyleşileri / Tarihçi - Çevirmen Mehmet Çalışkan

Çevirmen Söyleşileri / Tarihçi-Çevirmen Doğan Mert Demir

Editör Söyleşileri / Çevirmen-Eğitmen Mehmet Sait Şener

 

26.12.2020 - 10.04.2021

Tarih Mes’eleleri Açık Oturumları

1. Oturum “ Tarih Biliminin Problematikleri” / Zaim Üniversitesi

2. Oturum “ Genel Kültür “ / Yeditepe Üniversitesi

3. Oturum “ Rönesans “ / Yeditepe Üniversitesi

4. Oturum “ İstanbul’un İşgali “/ İstanbul Üniversitesi

5. Oturum “ Bilim Tarihi Araştırmaları” / FSM Vakıf Üniversitesi

 

08.05.2021  - 09.05.2021

Selçuklu Araştırmaları Paneli

Nizamülmülk ve Selçuklular / Prof. Dr. Erkan Göksu

Selçuklular ve Haçlılar / Prof. Dr. Aydın Usta

Selçuklularda Devlet Yapısının Şekillenmesi / Prof. Dr. Mehmet A. Hacıgökmen

Selçuklular, Nizari İsmailileri ve Hasan Sabbah / Doç. Dr. Ayşe A. Arayancan

Malazgirt Zaferi ve Kültürü / Doç. Dr. Mustafa Alican

 

19.05.2021

19 Mayıs 1919 - Özel Programı

/  Prof. Dr. Cezmi Eraslan - Doç. Dr. Beytullah Kaya - Dr. Selim Erdoğan – Prof. Dr. Ahmet Taşağıl – Tarihçi Nermin Taylan – Tarihçi İlkin Başar Özal – Öğrt. Üyesi Başak Kuzakçı

 

20.05.2021 - 24.05.2021

Siyasi Düşünceler Tarihi

Felsefe, Sanat ve Siyaset: Politeia - Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu

Siyaset Felsefesine Giriş: Zorluğu Tanıtma - Dr.Nedim Nomer

Platon ve Aristoteles - Dr. Umur Başdaş

Modern Düşüncenin Oluşumu - Prof. Dr. Kurtul Gülenç

Machiavelli: Anarşiden Kaçma - Dr. Feyzullah Yılmaz

Konfüçyüs - Dr. Kadir Temiz

Siyasi İdeolojiler - Dr. Ömer Taşgetiren

Farabi ve İslam Düşünürleri - Hatice Umut

 

22.05.2021 - 23.05.2021

“Ermeni Meselesini Birlikte Konuşabilmek” Sempozyum

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

02.04.2018 - 03.04.2018

Uluslararası Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Göç ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu

 

24.10.2019

Pan-Islamic International Cooperation and Anticolonialism: South Asia, Turkey, and Southeast Asia

Dr. Arshad Islam

 

 

 

19.10.2019

Erken Dönem Osmanlı Tarih Yazımı ve Kaynaklar: Sahada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar Çalıştayı

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan – Tarih Bölümü / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Mehdi İlhan – Tarih Bölümü / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İpşirli – Tarih Bölümü / İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Feridun Emecen – Tarih Bölümü / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Erdem – Tarih Bölümü / Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Beytullah Kaya – Tarih Bölümü / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Ökten – Tarih Bölümü / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çaykent – Tarih Bölümü / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakir Yılmaz – Tarih Bölümü / İbn Haldun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Kaçar – Tarih Bölümü / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi