Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri kutuphane 

Akademik Kadro

 

Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Beytullah KAYA

Eylül 2020'de Halil İnalcık Araştırma Merkezi Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Beytullah Kaya, aynı zamanda Tarih Bölümü Başkanlığını da yürütmektedir.

 

Proje Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TOK

Nisan 2021’de Araştırma Merkezi Proje Koordinatörlüğüne atanan Dr. Abdullah Tok, aynı zamanda tarih bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ

Prof. Dr. Kadir CANATAN

Dr. Öğr. Üyesi Nuray OCAKLI

 

Araştırma Görevlisi

Ali DEMİREL

 

Proje Yürütücüsü

Adnan Şükrü ÖZTÜRK, Elif AYDIN, Yasin UĞURLU