İZÜ Eğitim Fakültesi TYÇ Logosu Kullanma Hakkı Kazandı!


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Arapça Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği lisans programlarımız diplomalarında TYÇ Logosu kullanma hakkı elde etti.

Yurt içi ve yurt dışında eğitim ve istihdam alanında yüksek nitelik ve kaliteyi ifade eden Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu; 2023-2024 Akademik Yılı’ndan itibaren bu programlardan mezun olan öğrencilerimizin diploma ekleri, mezun belgesi ve transkriptlerinde bulunacaktır.

TYÇ Nedir?

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını belirleyen ulusal yeterlilik çerçevesidir.

TYÇ, Türkiye’deki yeterliliklerin sınıflandırılmasını sağlayan bütünleşik tek bir yapı olarak, kalite güvencesi sağlanmış ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim dâhil, eğitim öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilikleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

AYÇ ile uyumlu tasarlanan TYÇ; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilikleri sekiz seviyede sınıflandırır. Seviyeler, yeterlilik türleri ve yeterlilik kategorileri TYÇ tasarımının çekirdek öğelerini oluşturmaktadır.

TYÇ Seviyeleri, 1’den 8’e doğru sıralanmakta, kolaydan zora ve basitten karmaşığa doğru ilerlemektedir. TYÇ seviyeleri, herhangi bir öğrenme alanı dikkate alınmadan, söz konusu seviyedeki yeterliliklerin sahip olduğu asgari ortak öğrenme kazanımlarına göre tanımlanmıştır. Her seviyeyi bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından tanımlayan öğrenme kazanımı ifadeleri “seviye tanımlayıcısı” olarak adlandırılmakta ve seviye tanımlayıcıları, TYÇ’deki diğer yapı ve araçlar için temel oluşturmaktadır.

TYÇ hakkında daha fazla bilgi almak için: https://www.tyc.gov.tr/